Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อุปกรณ์ดูแลช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

23-07-2022 07:57

สุขภาพปากและฟันของผู้สูงอายุ เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ แต่จะเลือกใช้อุปกรณ์ในการดูแลปากและฟันให้เหมาะสมได้อย่างไร เราไปทำความรู้จักอุปกรณ์แต่ละชนิดช่วยอะไรกันบ้าง

ภาพประกอบเคส

สุขภาพปากและฟันของผู้สูงอายุ เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ แต่จะเลือกใช้อุปกรณ์ในการดูแลปากและฟันให้เหมาะสมได้อย่างไร เราไปทำความรู้จักอุปกรณ์แต่ละชนิดช่วยอะไรกันบ้าง

1. แปรงสีฟัน ช่วยทำความสะอาดฟันและลิ้น
วิธีเลือก ขนนุ่ม ไม่คม หน้าตัดแปรงขนาดพอเหมาะ ด้ามจับใหญ่ จับถนัดมือ

2. ไหมขัดฟัน ช่วยทำความสะอาดซอกฟันที่ชิดกัน และเหงือกไม่ร่น
วิธีเลือก เพื่อความประหยัด แนะนำให้ใช้ไหมขัดฟันแบบปกติ (ที่เป็นเส้น และม้วนอยู่ในกล่อง) แต่ถ้าไม่ถนัด อาจใช้ ไหมขัดฟันแบบมีด้ามจับเป็นตัวช่วยก็ได้

3. แปรงซอกฟัน ช่วยทำความสะอาดซอกฟันที่ห่าง หรือมีเหงือกร่น
วิธีเลือก เลือกขนาดแปรงที่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างฟันเล็กน้อย เพื่อให้ขนแปรงสัมผัสผิวฟันได้ดี ถ้าเล็กเกินไปจะสัมผัสผิวฟันไม่ทั่วถึง จึงทำความสะอาดได้ไม่ดี แต่ถ้าใหญ่เกินไปก็จะทำอันตรายฟันและเหงือกรอบข้างได้ ด้ามจับถนัดมือ จะด้ามตรง ด้ามโค้ง หรือด้ามหักมุมก็ได้

4. แปรงลิ้น ช่วยกำจัดเชื้อโรคและเศษอาหารที่ติดบนลิ้น
วิธีเลือก เพื่อความประหยัด อาจใช้แปรงสีฟันปกติทำความสะอาดลิ้น หรืออาจใช้ไม้กวาดลิ้น ที่ขูดลิ้น หรือแปรงขัดลิ้นก็ได้ ตามความชอบและถนัดเลย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/funyoungdee-oral-care-tools-for-older-persons


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท