Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ท่านวด จำง่าย ทำง่าย ช่วยคลายปัญหาการเคี้ยว


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

22-07-2022 13:47

ภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย กลืนอาหารลำบาก เป็นปัญหาที่วัยเก๋าส่วนใหญ่พบเจอ ทำให้กินข้าวไม่สะดวก สำลักง่าย รบกวนชีวิตประจำวันมากๆ การบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและใบหน้า จะช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำลายและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง ทำให้กลืนอาหารได้ดีขึ้น

ภาพประกอบเคส

ภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย กลืนอาหารลำบาก เป็นปัญหาที่วัยเก๋าส่วนใหญ่พบเจอ ทำให้กินข้าวไม่สะดวก สำลักง่าย รบกวนชีวิตประจำวันมากๆ การบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและใบหน้า จะช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำลายและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง ทำให้กลืนอาหารได้ดีขึ้น ด้วย 3 ท่านวดจำง่ายๆ ดังนี้

ท่านวดกระตุ้นต่อมน้ำลาย
1.วางนิ้วก้อยถึงนิ้วชี้บริเวณแก้ม
2.นวดบริเวณฟันกรามบน โดยวนจากหลังไปหน้า 10 ครั้ง
3.วางนิ้วโป้งใต้ขากรรไกรล่าง กดจากใต้หูถึงใต้คาง 5 ตำแหน่ง 5 ครั้ง
4.กดนิ้วโป้งทั้ง 2 ข้าง ที่คางบริเวณใต้ลิ้น 10 ครั้ง

ท่าบริหารกล้ามเนื้อใบหน้า
1.สูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอด
2.ยกแก้มขึ้น พร้อมหลับตา ทำ 10 ครั้ง
3.ทำตาโต และปากป่อง 10 ครั้ง
4.ใช้ลมดันกระพุ้งแก้มไปซ้าย-ขวา 10 ครั้ง

ท่าบริหารกล้ามเนื้อลิ้น
1.แลบลิ้นเข้า-ออก 10 ครั้ง
2.แลบลิ้นขึ้น-ลง 10 ครั้ง
3.แลบลิ้นซ้าย-ขวา 10 ครั้ง
4.ปิดปาก แล้วดันลิ้นไปที่ริมฝีปากบน-ล่าง 10 ครั้ง
5.ปิดปาก แล้วดันลิ้นไปที่กระพุ้งแก้มซ้าย-ขวา 10 ครั้ง

อย่าลืมทำทุกวัน เพื่อชะลอความเสื่อมของช่องปากและใบหน้านะคะ

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://bit.ly/3yVjPjL


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท