Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

โรคจอตาบวมน้ำ


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

09-07-2022 13:30

โรคจอตาบวมน้ำ เป็นอาการที่ไม่ได้มีสาเหตุการเกิดจากเชื้อโรค จะพบได้ในผู้ที่มีช่วงอายุ 25-55 ปี เพศชายมากกว่าเพศหญิง และในกลุ่มผู้ที่จริงจังกับชีวิตและเครียดง่าย การใช้ยารักษาโรคบางชนิด โดยเฉพาะยากลุ่มสเตอรอยด์

ภาพประกอบเคส

โรคจอตาบวมน้ำ เป็นอาการที่ไม่ได้มีสาเหตุการเกิดจากเชื้อโรค จะพบได้ในผู้ที่มีช่วงอายุ 25-55 ปี เพศชายมากกว่าเพศหญิง และในกลุ่มผู้ที่จริงจังกับชีวิตและเครียดง่าย การใช้ยารักษาโรคบางชนิด โดยเฉพาะยากลุ่มสเตอรอยด์

สาเหตุของโรค
โรคจอตาบวมน้ำ มาจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ในจอประสาทตาทำให้มีการรั่วของสารน้ำเข้ามาในชั้นใต้ต่อจอตา จึงเกิดการบวมน้ำขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก - ภาวะความเครียด กลุ่มผู้มีบุคลิกภาพจริงจังกับชีวิตค่อนข้างเครียด - การใช้ยาสเตอรอยด์บางชนิด เช่น ยารักษาผู้ป่วยทางจิตเวช - การสูบบุหรี่

อาการของโรคจอตาบวมน้ำ
ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการมองเห็นวงดำบริเวณกลางตาเวลามอง หรืออ่านหนังสือ บางรายเห็นเป็นภาพเบี้ยว แนวทางการรักษาคือควรควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น การใช้ยาสเตอรอยด์ และพยายามลดหลีกเลี่ยงความเครียด ในกรณีที่ผู้ป่วยบางรายที่มีพฤติการณ์สูบบุหรี่ควรลดสูบบุหรี่ และผู้ป่วยส่วนใหญ่ 80-90 % จะสามารถกลับมามองเห็นได้ปกติ ภายใต้การดูแลรักษาของจักษุแพทย์

ที่มา : นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง), กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
https://bit.ly/3R6WUJn


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท