Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

กินเนื้อหมู ไก่ ปลา กุ้ง ได้รับประโยชน์ดีกว่าเนื้อตุ๊กแกแน่นอน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

09-07-2022 11:46

หากต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ นอกจากรสชาติแล้ว คุณค่าทางโภชนาการกับความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงจึงแนะนำให้บริโภคเนื้อสัตว์

ภาพประกอบเคส

หากต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ นอกจากรสชาติแล้ว คุณค่าทางโภชนาการกับความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงจึงแนะนำให้บริโภคเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู ไก่ ปลา เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีการเลี้ยงเพื่อใช้สำหรับการบริโภค จึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้การเพาะเลี้ยง ตลอดถึงการชำแหละเนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตร (GAP)

จากกรณีทีมียูทูบเบอร์โชว์กินตุ๊กแกทอดกระเทียมนั้น กรมอนามัยได้มีคำแนะนำว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบ ถึงแม้ว่าจะมีการบริโภคตุ๊กแกกันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบเอเซีย เพราะมีความเชื่อว่าเนื้อของตุ๊กแกช่วยบำรุงกำลัง และมีสรรพคุณทางยาสามารถใช้รักษาโรคบางชนิดได้ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถยืนยันได้ว่า ตุ๊กแกสามารถรักษาโรคได้จริงหรือไม่ และไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดว่า การกินตุ๊กแกจะช่วยทำให้ร่างกายได้รับปริมาณของสารอาหารอื่นครบถ้วนและเพียงพอ

การนำตุ๊กแกมากินนั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้รับอันตรายทั้งจากการโดนตุ๊กแกที่มีฟันแหลมคมกัด หรือเสี่ยงต่อสัตว์มีพิษชนิดอื่น เนื่องจากตุ๊กแกไม่ใช่สัตว์ที่เพาะเลี้ยงเพื่อใช้บริโภค จึงต้องหาจากป่า สวน หรือบริเวณบ้านเรือน อีกทั้งหากไม่มีกระบวนการชำแหละ ล้างทำความสะอาด หรือปรุงให้สุกดีพอ จะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อก่อโรคได้ ดังนั้น การเลือกกินอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ยังคงเน้นย้ำให้กินเนื้อหมู ไก่ ปลา กุ้ง เพราะผ่านกระบวนการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารที่ให้โปรตีนหลักแก่ร่างกาย ร่วมกับการเสริมไข่ นมจืด ถั่วเมล็ดแห้งต่าง ๆ จะได้รับโปรตีนคุณภาพดี มีสารอาหารครบถ้วน

นอกจากนี้ สุขลักษณะในการปรุงประกอบอาหารนับเป็นสิ่งสำคัญ คือ - การปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต้องผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป - ผู้ปรุงประกอบอาหารต้องมีสุขลักษณะที่ดี โดยล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งก่อนที่จะปรุงประกอบอาหาร หลังจากใช้ห้องส้วม - ไม่ควรใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง ควรใช้อุปกรณ์หยิบจับ - สถานที่ในการใช้ปรุงประกอบอาหารต้องสะอาด เป็นระเบียบ เนื่องจากอาหารอาจถูกปนเปื้อนได้ง่าย จากเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป จึงต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณโต๊ะที่ใช้เตรียมปรุงอาหาร เตาหุงต้มอาหาร พื้น ผนัง เพดานของห้องครัวให้สะอาดอยู่เสมอ

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://bit.ly/3yEc8yf


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท