Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

09-07-2022 11:13

มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่สารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต และมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างรวดเร็ว และมากกว่าปกติ ทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติขึ้น

ภาพประกอบเคส

มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่สารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต และมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างรวดเร็ว และมากกว่าปกติ ทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติขึ้น

สาเหตุส่วนสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอ การห่างไกลมะเร็งทำได้ด้วยการดูแลสุขภาพด้วย 5 ทำ 5 ไม่ ดังนี้

5 ทำ
1.ออกกำลังกายเป็นนิจ ความอ้วนและความเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมมะเร็ง การออกกำลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอจึงช่วยคลายเครียด และลดการสะสมแคลอรีในร่างกายได้

ข้อแนะนำ การออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที รวมถึงควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมตามดัชนีมวลกาย

2.ทำจิตใจให้แจ่มใส กรทำจิตใจให้แจ่มใสช่วยคลายเครียดและส่งเสริมภูมิต้านทานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อภูมิต้านทานโรคมะเร็งอีกด้วย ข้อแนะนำ ทำกิจกรรมสันทนาการ ทำบุญตามวิถี รวมถึงการออกกำลังกายด้วย

3.กินผักผลไม้ ในผักผลไม้นอกจากจะมีสารต้านมะเร็งแล้ว ยังมีเส้นใยอาหารที่ทำหน้าที่คล้ายแปรงไปกระตุ้นผนังลำไส้ให้สร้างเมือกมากขึ้น เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเยื่อบุลำไส้ใหญ่และลดการเกิดโรคมะเร็งได้

4.อาหารหลากหลาย ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากกว่า 1 ใน 3 สัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูง ข้อแนะนำ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลดอาหารที่มีไขมันสูง อาหารปิ้งย่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีดินประสิวและไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

5.ตรวจร่างกายเป็นประจำ การตรวจร่างกายช่วยทำให้เรารู้ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งชนิดใดเพื่อเฝ้าระวังอย่างถูกต้อง ซึ่งหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะสามารถรักษาได้ เนื่องจากมะเร็งยังไม่ลุกลาม การป้องกันมะเร็งไม่สามารถป้องกันได้ 100% ดังนั้นการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรกจึงเป็นเรื่องสำคัญ

5 ไม่
1.ไม่สูบบุหรี่ บุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด รวมถึงโรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง การหยุดสูบบุหรี่จะสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปอดได้ 60 – 70 %

2.ไม่มีเซ็กซ์มั่ว สตรีที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยและเปลี่ยนคู่นอนบ่อย พบว่ามีความเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

3.ไม่มัวเมาสุรา ผู้ที่ดื่มสุรามากกว่า 60 กรัม หรือ 3 แก้วต่อวัน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเป็น 9 เท่าของผู้ที่ไม่เดิม

4.ไม่ตากแดดจ้า แสงแดดมีรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) ที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดมะเร็งผิวหนัง การตากแดดในปริมาณเล็กน้อยมีความจำเป็นต่อการผลิตวิตามิน D แต่ถ้าตากแดดมากจะเป็นอันตราย ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงช่วงที่มีแสงแดดสูง ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF มากกว่าหรือเท่ากับ 15 ขึ้นไป และควรใช้อุปกรณ์และเสื้อผ้าที่ช่วยป้องกันแสงแดดเป็นประจำ

5.ไม่กินน้ำปลาจืดดิบ การกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนของระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ เช่น ก้อยปลา ลาบปลา จะทำให้พยาธิตัวอ่อนเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในท่อน้ำดีตับ ทำให้เกิดการอุดตัน มีการอักเสบเรื้อรัง เนื้อตับตาย ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีในตับ และพบมากในภาคอีสาน ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการกินปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดตระกูลปลาตะเพียนดิบๆ และควรตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิทุกปี

ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
https://bit.ly/3OHLh9Z


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท