Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เลือกเก้าอี้ทำงานอย่างไร ให้นั่งสบาย


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

09-07-2022 09:31

การทำงานในแต่ละวันยาวนานมาก ดังนั้นการเลือกเก้าอี้จึงมีส่วนสำคัญมาก รวมถึงการหาอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้การนั่งทำงานถูกสรีระย่อมช่วยให้ห่างไกลจากอาการปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับกระดูกต่าง ๆ

ภาพประกอบเคส

การทำงานในแต่ละวันยาวนานมาก ดังนั้นการเลือกเก้าอี้จึงมีส่วนสำคัญมาก รวมถึงการหาอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้การนั่งทำงานถูกสรีระย่อมช่วยให้ห่างไกลจากอาการปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับกระดูกต่าง ๆ

เทคนิคง่าย ๆ เลือกเก้าอี้ให้ถูก

การเลือกเก้าอี้นั่งทำงานแบบง่าย ๆ ที่ช่วยดูแลสุขภาพได้ ดังนี้

  1. ดูความสูงเก้าอี้ ต้องเท่ากับช่วงยาวขาท่อนล่างบริเวณน่อง ตั้งแต่ข้อพับหลังเข่าไปถึงเท้า วางเท้าแล้วราบกับพื้นพอดี
  2. เบาะต้องไม่นุ่มหรือเป็นแอ่ง เพราะส่งผลให้กระดูกเชิงกรานบิดงอได้
  3. ความลึกของเบาะต้องไม่มากกว่าช่วงต้นขา เพื่อให้นั่งทำงานได้สบาย
  4. พนักพิงต้องพอดีกับแผ่นหลัง นั่งให้ก้นชิดกับพนัก เพราะการพิงไม่ถึงและเอนตัวไปด้านหลังจะทำให้หลังงอ
  5. ที่เท้าแขนอยู่ในระดับพอดี คืองอข้อศอกแล้ววางแขนได้พอดี เพื่อใช้ดันให้ตัวยึดตรงและค้ำพยุงตัวเวลาลุกนั่งได้
  6. ปรับระดับได้ ทั้งความสูง-ต่ำของเบาะ การเอนไปด้านหลัง ความสูงต่ำของที่พักแขน เอียงเข้าหรือออก หมอนเสริมตัวช่วยคนทำงาน

หลายคนอาจไม่สามารถเลือกเก้าอี้นั่งทำงานได้หรือเลือกแล้วไม่พอดีกับ สรีระ หมอนเสริมสามารถช่วยได้ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่

  • เก้าอี้ปรับไม่ได้ หากเบาะลึกเกินไปให้ใช้หมอนหนุนเพิ่มที่ด้านหลังกันและหลัง
  • พนักพิงไม่พอดีกับสรีระ สามารถใช้หมอนหนุนเพื่อรองรับความหนาตามที่ต้องการ ที่วางพักเท้าช่วยรับน้ำหนัก ในกรณีที่ต้องปรับเก้าอี้ให้สูงพอเหมาะกับโต๊ะอาจส่งผลให้เท้าลอยจากพื้น ควรมีที่พักเท้าเพื่อรองใต้เท้าไม่ให้เท้าลอย เหมือนนั่งห้อยขา โดยที่วางพักเท้าช่วยรับน้ำหนักไว้ เพื่อให้ช่วงเข่าและเท้าผ่อนคลาย ไม่ปวดเมื่อยจากการรับน้ำหนักขา เคล็ดลับ ท่านั่งเก้าอี้ที่ดีคือ หลังพิงพนัก วางสะโพกและต้นขาบนที่นั่งทั้งหมด ฝ่าเท้าวางราบบนพื้นมีที่พักแขนรองรับแขนทั้งสองข้าง และไม่ควรเอนพนักพิงเกิน 100 องศา

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3OF5dKn


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท