Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

Cyberbully หยุดได้ เริ่มที่ตัวคุณทุกคน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

25-06-2022 09:34

ปัจจุบันนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนไปแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาพร้อมสื่อสังคมออนไลน์ คือ ปัญหาไซเบอร์บูลลี่ (Cyberbully) หรือการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ซึ่งพบหลากหลายวิธีการที่ผู้ตกเป็นเหยื่อถูกกระทำ เช่น ถูกเรียกด้วยถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ด่าทอ ให้ร้าย ใส่ความ ถูกกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อนหรือสังคม ถูกนำเรื่องส่วนตัว หรือความลับไปเผยแพร่ ข่มขู่คุกคาม และถูกตัดต่อ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ในทางเสื่อมเสีย เป็นต้น

ภาพประกอบเคส

ปัจจุบันนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนไปแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาพร้อมสื่อสังคมออนไลน์ คือ ปัญหาไซเบอร์บูลลี่ (Cyberbully) หรือการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ซึ่งพบหลากหลายวิธีการที่ผู้ตกเป็นเหยื่อถูกกระทำ เช่น ถูกเรียกด้วยถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ด่าทอ ให้ร้าย ใส่ความ ถูกกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อนหรือสังคม ถูกนำเรื่องส่วนตัว หรือความลับไปเผยแพร่ ข่มขู่คุกคาม และถูกตัดต่อ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ในทางเสื่อมเสีย เป็นต้น

ผลกระทบที่เกิดจากการที่เหยื่อถูกไซเบอร์บูลลี่ ได้แก่

 1. ส่งผลต่อความรู้สึกโดดเดี่ยว
 2. ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ
 3. ส่งผลต่อการทานอาหาร
 4. สูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยสนุก
 5. ภาวะซึมเศร้าต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่

สัญญาณที่บ่งบอกว่า เด็กอาจกำลังถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ เช่น

 • อารมณ์เสียหลังใช้อินเทอร์เน็ต หรือ โทรศัพท์
 • กังวลใช้หลังใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์
 • แยกตัวจากกลุ่ม หรือครอบครัว ไม่ร่วมกิจกรรมตามปกติ
 • เกรดตก หรือ ไม่มีสมาธิในงานที่ทำ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ
 • มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น พฤติกรรม การนอน ความอยากอาหาร

การป้องกันและแก้ไขปัญหา ต้องเริ่มที่ตัวเด็ก เมื่อเจอปัญหาต้องรู้จักตั้งสติ อย่าวู่วามและทำตาม ดังนี้

 • STOP ไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกัน
 • BLOCK ปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้ง
 • TELL ขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจ
 • REMOVE ลบข้อความ หรือภาพที่โดนกลั่นแกล้ง
 • BE STRONG เข้มแข็ง อดทน ยิ้มสู้ อย่าให้ใครมาทำร้าย ทำให้เราเศร้าหมองได้

ขณะที่ด้านครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพื่อน รวมไปถึงบุคคลรอบตัวเด็ก สามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยรับฟังอย่างจริงใจ ให้ความรักความอบอุ่น ให้ความช่วยเหลือ เช่น ลบ ปิดกั้น และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เราทุกคนสามารถช่วยกันหยุดวงจรไซเบอร์บูลลี่ได้ เพียงแค่หยุดกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์ทุกรูปแบบ ซึ่งเริ่มได้ที่ปลายนิ้วของคุณเอง

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3OphRgy


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท