Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ความเครียด หนึ่งในสาเหตุอาการโรคต่อมลูกหมาก


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

19-06-2022 13:00

ในปัจจุบัน สังคมการใช้ชีวิตมีความตึงเครียด เร่งรีบ ความกดดันต่างๆ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ ซึ่งความเครียดสามารถเกิดขึ้นเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย เช่น การทรงตัว เคลื่อนไหวทั่วๆไป และพบได้ทุกเพศทุกวัย หากมีความเครียดมากเกินไป จะส่งผลกระทบทางด้านปัญหาสุขภาพ ในบางรายอาจจะเป็นโรคซึมเศร้า หรือ โรควิตกกังวล ได้ในอนาคต

ภาพประกอบเคส

ในปัจจุบัน สังคมการใช้ชีวิตมีความตึงเครียด เร่งรีบ ความกดดันต่างๆ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ ซึ่งความเครียดสามารถเกิดขึ้นเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย เช่น การทรงตัว เคลื่อนไหวทั่วๆไป และพบได้ทุกเพศทุกวัย หากมีความเครียดมากเกินไป จะส่งผลกระทบทางด้านปัญหาสุขภาพ ในบางรายอาจจะเป็นโรคซึมเศร้า หรือ โรควิตกกังวล ได้ในอนาคต

ทั้งนี้อาการของความเครียดสามารถส่งผลต่ออาการของโรคต่อมลูกหมากแย่ลงได้ โดยผ่านกลไกลของระบบประสาทอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อภาวะเครียด ผ่านฮอร์โมน ส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณต่อมลูกหมากที่หุ้มท่อปัสสาวะ และทางออกกระเพาะปัสสาวะมีการหดรัดตัว จึงเกิดแรงเสียดทานในทางเดินปัสสาวะ ส่งผลทำให้ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่สุด และมีปริมาณปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะปริมาณมากกว่าปกติ เป็นต้น

นอกจากความเครียดแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นๆที่เป็นสาเหตุทำให้อาการของโรคต่อมลูกหมากแย่ลง เช่น ผลข้างเคียงยาบาง ชนิด ภาวะการณ์เสื่อมสภาพของกระเพาะปัสสาวะ ภาวะที่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะต่อมลูกหมาโต มากขึ้นจนอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ หรือมีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ โดยศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ เพราะภาวะเหล่านี้อาจส่งผลเสียที่ร้ายแรงได้ในอนาคต ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติ ในระหว่างการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ควรปรึกษาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะทันทีเพื่อปรับแผนการรักษาที่เหมาะสม

ที่มา : กรมการแพทย์ https://bit.ly/3QhFr0d


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท