Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

นมจืด 2 แก้วต่อวัน เพิ่มความสูงให้เด็กไทย


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อาหารเสริมสุขภาพ

19-06-2022 08:33

ปัจจุบันเด็กไทยดื่มนมน้อย เฉลี่ยเพียงครึ่งแก้วต่อวัน ส่งผลให้เด็กมีความเตี้ยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เด็กเติบโต แข็งแรง สูงสมวัย ควรส่งเสริมด้านต่างๆ

ภาพประกอบเคส

ปัจจุบันเด็กไทยดื่มนมน้อย เฉลี่ยเพียงครึ่งแก้วต่อวัน ส่งผลให้เด็กมีความเตี้ยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เด็กเติบโต แข็งแรง สูงสมวัย ควรส่งเสริมด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ออกกำลังกายที่มีการกระแทกของข้อต่อ เช่น การกระโดดวันละ 60 นาที
  2. รับแสงแดดทุกวันเพื่อให้ได้รับวิตามินดี ส่งเสริมการดูดซึม แคลเซียมจากนม
  3. นอนให้เพียงพอ โดยวัยเรียน 9-11 ชั่วโมงต่อวัน วัยรุ่น 8-10 ชั่วโมงต่อวัน

ประโยชน์ของการดื่มนม

  1. นมเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี 2 และวิตามินบี 12
  2. นมมีความสำคัญมากต่อมวลกระดูก และการขยายตัวของกระดูก ทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง ช่วยเพิ่มส่วนสูง
  3. มีวิตามินเอช่วยในการมองเห็น และ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
  4. มีวิตามินบี 2 ช่วยในกระบวนการ เผาผลาญอาหาร กระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ ป้องกัน โรคปากนกกระจอก
  5. มีวิตามินบี 12 ช่วยในการเจริญเติบโต ของเซลล์เม็ดเลือดแดง

สำหรับวันดื่มนมโลก 2565 (World Milk Day 2022) ปีนี้ กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น รณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนมจืดแก้วที่สองที่บ้าน โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยเตรียมนมไว้ที่บ้านสำหรับเด็ก เนื่องจากผลการสำรวจของกรมอนามัยสอดคล้องกับสวนดุสิตโพล พบว่า เด็กและวัยรุ่นจะดื่มนมมากขึ้น ถ้ามีนมติดบ้าน ซึ่งสิ่งที่กรมอนามัยดำเนินการมาโดยตลอด คือ การกระตุ้น ให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศกันมากขึ้น เพื่อส่งเสริมโภชนาการให้เด็กไทยไม่อ้วน ผอม เตี้ย พร้อมทั้งกำหนดข้อปฏิบัติ ในการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยหนึ่งในข้อปฏิบัติ คือ การดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/174660/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท