Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

หลักการรับประทานอาหารให้มีสุขภาพดีของวัยทำงาน


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

18-06-2022 17:05

วัยทำงาน เป็นวัยที่ต้องการพลังงาน ความแข็งแรง ความกระฉับกระเฉง มีสมองที่ปลอดโปร่ง แต่เมื่อทำงานอย่างหนักกล้ามเนื้อก็จะเริ่มเสื่อมลง เริ่มมีริ้วรอย ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมเริ่มหงอก คนวัยนี้จึงควรตื่นตัว และหาวิธีการที่จะชะลอความเสื่อมของร่างกายด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิต ทั้งการออกกำลังกาย การพักผ่อน และควรให้ความสำคัญในการบริโภคอาหารเป็นอย่างยิ่ง

ภาพประกอบเคส

วัยทำงาน เป็นวัยที่ต้องการพลังงาน ความแข็งแรง ความกระฉับกระเฉง มีสมองที่ปลอดโปร่ง แต่เมื่อทำงานอย่างหนักกล้ามเนื้อก็จะเริ่มเสื่อมลง เริ่มมีริ้วรอย ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมเริ่มหงอก คนวัยนี้จึงควรตื่นตัว และหาวิธีการที่จะชะลอความเสื่อมของร่างกายด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิต ทั้งการออกกำลังกาย การพักผ่อน และควรให้ความสำคัญในการบริโภคอาหารเป็นอย่างยิ่ง

หลักในการบริโภคอาหารให้มีสุขภาพดีควรปฏิบัติดังนี้

  1. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว คือ ควรรับประทานอาหารชนิดต่างๆ ให้ได้วันละ 15-25 ชนิด และให้มีการหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน
  2. รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ ควรรับประทานข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ ควบคู่ไปกับอาหารประเภทแป้ง วันละ 8-12 ทัพพี
  3. รับประทานพืชผักให้มาก โดยพืชผักควรรับประทานประมาณ วันละ 4-6 ทัพพี ส่วนผลไม้รับประทานประมาณ 3-5 ส่วนต่อวัน
  4. รับประทานปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ ซึ่งให้โปรตีน โดยให้รับประทานวันละ 6-12 ช้อนโต๊ะ สำหรับไข่ก็สามารถรับประทานได้สัปดาห์ละ 2-3 ฟอง
  5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย ซึ่งวัยทำงานนี้ สามารถดื่มนมได้วันละ 1-2 แก้ว
  6. รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร เพราะถ้าได้รับไขมันมากเกินไป จะทำให้เกิดปัญหาไขมันในเลือดสูง และเป็นปัญหาโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจขาดเลือด
  7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดและเค็มจัด เพราะจะทำให้เกิดโรคอ้วนและความดันโลหิตสูงได้
  8. รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน เพราะสิ่งปนเปื้อนต่างๆ สามารถทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง หรืออาหารเป็นพิษ รวมทั้งอาจจะทำให้เกิดโรคพยาธิ และมะเร็งบางประเภทได้
  9. งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นสารเสพติด และถ้าดื่มจนติดแล้ว จะทำให้ร่างกายขาดวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งอาจจะเป็นโรคตับแข็งร่วมด้วย

หลักในการรับประทานอาหารทั้ง 9 ข้อ นี้ ถ้าสามารถปฏิบัติได้ ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
https://bit.ly/39nifx7


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท