Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

8 วิธี คุยเรื่องเพศกับลูกอย่างสบายใจ


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

18-06-2022 15:52

จะคุยเรื่องเพศกับลูกแต่ละทีทำไมจึงอึดอัดใจ แล้วจะทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกอึดอัด สสส. ได้แนะวิธีเตรียมตัวและแนวทางดีๆ ในการคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างสบายใจ

ภาพประกอบเคส

จะคุยเรื่องเพศกับลูกแต่ละทีทำไมจึงอึดอัดใจ แล้วจะทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกอึดอัด สสส. ได้แนะวิธีเตรียมตัวและแนวทางดีๆ ในการคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างสบายใจ ด้วย 8 วิธี คือ

  1. เชื่อมั่นว่าเรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต : คิดถึงผลประโยชน์ที่ลูกจะได้รับเป็นสำคัญ ทำให้ลูกเห็นพ่อแม่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยม

  2. เปิดใจให้ผ่อนคลาย : อย่ากังวลว่าลูกจะถามอะไร และไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องที่ลูกถาม หากไม่รู้ให้ตอบลูกตามตรงและช่วยกันหาคำตอบ

  3. ให้เวลามากที่สุด : อย่าพูดคุยหรือตอบแบบส่งๆ ดูว่าลูกอยากรู้เรื่องอะไร และมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหน

  4. พร้อมรับฟังเสมอ : ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ไม่ด่วนตัดสินใจ ใช้น้ำเสียงอ่อนโยน และประคับประคองความรู้สึกลูก

  5. เข้าใจเรียนรู้โลกของลูก : ดูว่าลูกชอบอะไร คบเพื่อนแบบไหน แต่ละวันเจอเรื่องอะไรบ้าง จะทำให้รู้แนวทางในการพูดคุยกับลูกได้

  6. เลี่ยงการยัดเยียดข้อมูล : แบบเป็นเรื่องเป็นราว แต่เน้นการคุยแบบสบายๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย

  7. คำถามเปิดกว้าง : รวมทั้งอ้างอิงบุคคลอื่น จะทำให้ลูกสบายใจ แสดงความคิดเห็นได้อิสระ ไม่คิดว่าพ่อแม่จับผิด

  8. อย่าล้อเลียนหรือขู่ให้กลัว : แต่ควรอธิบายอย่างตรงไปตรงมา กระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นว่าความปลอดภัยขึ้นอยู่กับการหาข้อมูลและเตรียมตัวให้ดี

ที่มา : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, โดย หนังสือคุยกับลูกเรื่องเพศอย่างเข้าใจ
https://bit.ly/3x54KtT


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท