Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

น้ำเข้าหูเอาออกอย่างไร


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

11-06-2022 11:13

หลายคนมีปัญหาน้ำเข้าหูและไม่รู้วิธีการเอาน้ำออกจากหู จึงทำให้เกิดน้ำขังในรูหูและทำให้หูอื้อ ส่งผลกระทบต่อการฟัง จึงขอนำวิธีง่ายๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ภาพประกอบเคส

หลายคนมีปัญหาน้ำเข้าหูและไม่รู้วิธีการเอาน้ำออกจากหู จึงทำให้เกิดน้ำขังในรูหูและทำให้หูอื้อ ส่งผลกระทบต่อการฟัง จึงขอนำวิธีง่ายๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว

  1. เอียงศีรษะให้หูข้างที่น้ำเข้าขนานกับพื้น แล้วเขย่าตัวเบา ๆ เพื่อให้น้ำไหลออก
  2. เอียงศีรษะข้างที่น้ำเข้าลงบนฝ่ามือ ใช้ฝ่ามือกดหูเบา ๆ แล้วคลายออก ข้อควรระวัง : ไม่ควรทำขณะที่ไม่ได้เอียงศีรษะขนานกับพื้นเพราะอาจทำให้น้ำไหลเข้าไปลึกกว่าเดิม
  3. หายใจเข้าลึก ๆ ปิดปากให้สนิท แล้วเอามือบีบจมูกให้แน่น ๆ เอียงศีรษะข้างที่น้ำเข้าลง ค่อย ๆ หายใจออก

ข้อควรระวัง : อย่าหายใจออกแรงเพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่แก้วหูได้

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อน้ำเข้าหู คือ การใช้คัตตอนบัต เพราะจะยิ่งดันน้ำและขี้หูให้เข้าไปลึกขึ้นกว่าเดิมและอาจทำให้เกิดแผลถลอกได้ หากทำหลายวิธีแล้วยังไม่หาย ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะแพทย์จะมีเครื่องมือในการดูดน้ำออก

ที่มา : รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://bit.ly/3NIhgWL


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท