Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ใครไม่ควรกินคีโต


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

11-06-2022 11:08

อาหารคีโต หรือ Ketogenic Diet เป็นรูปแบบของการกินอาหารที่เน้นไขมันสูงและโปรตีน โดยลดปริมาณคาร์โบไดเฮรต เช่น ข้าว แป้ง น้ำตาล ให้เหลือน้อยมาก ๆ เพื่อให้ร่างกายเกิดสภาวะการเผาผลาญแบบคีโตซิส (ketosis) นำเอาไขมันและคีโตนซึ่งได้จากไขมันที่สะสมในตับมาใช้เป็นพลังงานแทน

ภาพประกอบเคส

อาหารคีโต หรือ Ketogenic Diet เป็นรูปแบบของการกินอาหารที่เน้นไขมันสูงและโปรตีน โดยลดปริมาณคาร์โบไดเฮรต เช่น ข้าว แป้ง น้ำตาล ให้เหลือน้อยมาก ๆ เพื่อให้ร่างกายเกิดสภาวะการเผาผลาญแบบคีโตซิส (ketosis) นำเอาไขมันและคีโตนซึ่งได้จากไขมันที่สะสมในตับมาใช้เป็นพลังงานแทน

ผู้ที่ไม่ควรกินอาหารคีโต

  1. คนที่มีภาวะผิดปกติของตับ เพราะตับจะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงาน ดังนั้นคนไข้ที่มีปัญหาโรคตับ หรือตับไม่ดี จึงไม่ควรกิน
  2. คนที่มีภาวะผิดปกติของไต หรือผู้ที่มีภาวะไตเสื่อม การกินอาหารคีโตจะมีปริมาณสัดส่วนของโปรตีนค่อนข้างเยอะทำให้ไตเสื่อมมากขึ้นได้ นอกจากนี้อาหารคีโตยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดนิ่วในไตด้วย
  3. คนที่มีระบบเผาผลาญไขมันผิดปกติ คือคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเผาผลาญไขมัน มีคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง อันนี้ไม่แนะนำเลย เพราะการกินอาหารคีโตจะทำให้ปริมาณไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นได้
  4. ผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความเป็นกรดจากสารคีโตนในเลือดมาก รวมถึงการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำมากเกินไป

ดังนั้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ ก่อนพิจารณาการกินอาหารแบบคีโต เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) https://bit.ly/3M1uU6e


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท