Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การใช้ยาแก้ท้องเสียให้ถูกวิธี


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

11-06-2022 11:03

ยาแก้ท้องเสีย มีฤทธิ์ช่วยดูดซับสารพิษในทางเดินอาหาร เพื่อขับออกจากร่างกาย การหาซื้อยาแก้ท้องเสียทานเองตามร้านขายยาทั่วไป ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกวิธีเสียก่อน เพื่อการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบเคส

ยาแก้ท้องเสีย มีฤทธิ์ช่วยดูดซับสารพิษในทางเดินอาหาร เพื่อขับออกจากร่างกาย การหาซื้อยาแก้ท้องเสียทานเองตามร้านขายยาทั่วไป ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกวิธีเสียก่อน เพื่อการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการใช้ยาแก้ท้องเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ในผู้ป่วยท้องเสียธรรมดา สามารถซื้อยาชนิดนี้มาทานได้ด้วยตนเองตามร้านขายยาทั่วไป ปริมาณในการรับประทานต่อครั้ง คือ
  2. รับประทาน 2-4 เม็ดในผู้ใหญ่ และ 1-2 เม็ดในเด็ก
  3. ควรรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
  4. สามารถทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง

  5. ในผู้ป่วยที่ได้รับยาหรือสารพิษเกินขนาด ต้องพบแพทย์เพื่อให้แพทย์จ่ายยาให้ แพทย์จะทำการคำนวณการให้ยาตามน้ำหนักของผู้ป่วยโดยจะให้ยา 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวผู้ป่วย 1 กิโลกรัม ซึ่งผู้ป่วย 1 คน จะได้รับยา ประมาณ 50-100 กรัม และหากมีการให้ยาซ้ำจะลดขนาดยาลงเป็น 0.25 – 0.5 กรัมต่อน้ำหนักผู้ป่วย 1 กิโลกรัม

อาการข้างเคียงหลังใช้ยา ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ขับถ่ายเป็นสีดำ ฟันและปากมีสีคล้ำขึ้น ท้องผูก ท้องอืด เป็นต้น อาจมีอาการลำไส้อุดตัน เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดที่มากเกินไป

ควรรับประทานยาชนิดนี้ห่างจากยาอื่น ๆ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ไม่ควรรับประทานร่วมกับนม ไอศกรีม และไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษประเภทกรดด่าง

ที่มา : ภญ.สิริมา วรนาวิน เภสัชกรคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3a7PfcA


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท