Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ยาหยอดจมูกใช้อย่างไรให้ถูกวิธี


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

11-06-2022 10:37

อาการคัดจมูก เกิดจากความผิดปกติที่เยื่อบุจมูกซึ่งบวมมากขึ้น ทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินอากาศในโพรงจมูก หายใจไม่สะดวก เป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในโรคภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ เป็นต้น บางคนหากมีอาการรุนแรง อาจจำเป็นต้องใช้ยาหยอดจมูกร่วมกับการกินยา เพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว ดังนั้นเพื่อการออกฤทธิ์ยาที่ดีการใช้ยาหยอดจมูกจะต้องใช้ให้ถูกวิธี

ภาพประกอบเคส

อาการคัดจมูก เกิดจากความผิดปกติที่เยื่อบุจมูกซึ่งบวมมากขึ้น ทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินอากาศในโพรงจมูก หายใจไม่สะดวก เป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในโรคภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ เป็นต้น บางคนหากมีอาการรุนแรง อาจจำเป็นต้องใช้ยาหยอดจมูกร่วมกับการกินยา เพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว ดังนั้นเพื่อการออกฤทธิ์ยาที่ดีการใช้ยาหยอดจมูกจะต้องใช้ให้ถูกวิธี

ขั้นตอนการใช้ยาหยอดจมูก มีดังนี้

 1. กำจัดเอาน้ำมูกออกจากจมูกให้หมด (ถ้ามี)
 2. ล้างมือให้สะอาด
 3. คลายเกลียวหลอดหยด โดยยังไม่ต้องเอาหลอดหยดออกจากขวด
 4. นอนหงายให้ศีรษะพ้นขอบเตียง แล้วยกคางขึ้นให้ศีรษะโน้มไปด้านหลัง
 5. หยอดยาในรูจมูกตามจำนวนที่กำหนด โดยระวังไม่ให้ปลายหลอดหยด สัมผัสกับโพรงจมูก
 6. หยอดยาในรูจมูกอีกข้างด้วยวิธีการเดียวกัน (ถ้าต้องหยอดยาในรูจมูก ทั้งสองข้าง)
 7. นอนในท่าเดิมต่อประมาณ 1-2 นาทีเพื่อป้องกันยาไหลย้อนออกมา
 8. ปิดฝาเก็บให้เรียบร้อย

ข้อแนะนำอื่น ๆ

 • ยาหยอดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูก ให้ใช้เมื่อมีอาการ และใช้ยาติดต่อกันไม่เกิน 3-5 วัน
 • ถ้ายาหยอดจมูกเปลี่ยนสีหรือมีตะกอนให้ทิ้งทันที
 • ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับผู้อื่น

ที่สำคัญเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายไม่ควรซื้อยามาใช้เอง และต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )
https://bit.ly/3lSLBGp


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท