Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

หน้าฝนต้องระวัง งูพิษซุกตามบ้านเรือน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

11-06-2022 10:07

ฤดูฝนนี้สัตว์ต่างๆ มักหาที่หลบฝนตามธรรมชาติ รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานมีพิษเช่นงู ที่อาจหลบอยู่ตามพุ่มไม้ ป่าไม้ หรือแม้กระทั่งบ้านเรือน ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้อาศัยในบ้าน โดยวันนี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับพิษงูและพื้นที่อาศัยของงูแต่ละชนิดมาฝาก เพื่อการระมัดระวังที่เหมาะสม

ภาพประกอบเคส

ฤดูฝนนี้สัตว์ต่างๆ มักหาที่หลบฝนตามธรรมชาติ รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานมีพิษเช่นงู ที่อาจหลบอยู่ตามพุ่มไม้ ป่าไม้ หรือแม้กระทั่งบ้านเรือน ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้อาศัยในบ้าน โดยวันนี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับพิษงูและพื้นที่อาศัยของงูแต่ละชนิดมาฝาก เพื่อการระมัดระวังที่เหมาะสม

งูพิษมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. พิษต่อระบบประสาท ได้แก่ งูเห่า งูจงอาง ทับสมิงคลา งูสามเหลี่ยม
  2. พิษต่อระบบโลหิต ได้แก่ งูเขียวหางไหม้ งูกะปะ งูแมวเซา
  3. พิษต่อกล้ามเนื้อ ได้แก่ งูทะเล

ทำอย่างไรเมื่อถูกงูกัด

หากถูกงูที่ไม่มีพิษกัด จะมีอาการไม่รุนแรงเพียงเกิดรอยเขี้ยวรอบแผล แต่หากถูกงูที่มีพิษกัดพิษจะวิ่งเข้าสู่ระบบประสาท กล้ามเนื้อทั่วร่างกายอ่อนแรง ลืมตาไม่ขึ้น หนังตาตก หายใจไม่สะดวก สามารถเสียชีวิตได้ภายใน 30-60 นาที

  • หากถูกงูกัดให้รีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุด และพยายามเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด
  • ห้ามกรีดแผล ห้ามใช้เหล้า ห้ามใช้ยาสีฟันหรือสิ่งอื่น ๆ ทาแผล เพราะอาจทำให้ติดเชื้อ
  • ห้ามดูดพิษ และควรช่วยผู้ป่วยในเรื่องของการหายใจ

ที่มา : ศ. นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://bit.ly/3wYfWcF


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท