Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

“ท่ากอดผีเสื้อ” (Butterfly hug) บำบัดความเจ็บปวดทางจิตใจ


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

11-06-2022 08:52

ท่ากอดผีเสื้อ” (Butterfly hug) หรือ การกอดที่เกิดจากการกอดตัวเอง เป็นหนึ่งในเทคนิคจากวิธี EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ที่นักบำบัดใช้เพื่อบำบัดจิตใจของผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดทางจิตใจจากเรื่องในอดีต มีความทรงจำอันแสนเจ็บปวดที่สร้างบาดแผลทางใจให้บุคคลโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว นอกจากนี้ท่ากอดผีเสื้อช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ รวมทั้งสามารถทำได้ด้วยตนเองทุกที่ที่ต้องการ ช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้เจ็บป่วยได้รู้สึกจิตใจสงบขึ้น

ภาพประกอบเคส

ท่ากอดผีเสื้อ” (Butterfly hug) หรือ การกอดที่เกิดจากการกอดตัวเอง เป็นหนึ่งในเทคนิคจากวิธี EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ที่นักบำบัดใช้เพื่อบำบัดจิตใจของผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดทางจิตใจจากเรื่องในอดีต มีความทรงจำอันแสนเจ็บปวดที่สร้างบาดแผลทางใจให้บุคคลโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว นอกจากนี้ท่ากอดผีเสื้อช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ รวมทั้งสามารถทำได้ด้วยตนเองทุกที่ที่ต้องการ ช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้เจ็บป่วยได้รู้สึกจิตใจสงบขึ้น

ขั้นตอนการทำท่ากอดผีเสื้อ (Butterfly Hug)

  1. ยกแขนทั้งสองข้างไขว้กัน มือขวาวางบนบ่าซ้าย มือซ้ายวางบนบ่าขวา
  2. หายใจเข้าและออกช้า ๆ ระหว่างที่ทำท่ากอดนี้
  3. ยกมือขึ้นตบที่หัวไหล่ทั้งสองข้างเบา ๆ เหมือนผีเสื้อกำลังกระพือปีก จะเคาะช้า ๆ หรือเร็ว ๆ ขึ้นอยู่กับผู้กอดเอง
  4. ระหว่างที่ตบไปที่บ่า ให้เราทำจิตใจให้นิ่งสงบ นึกถึงสิ่งดี ๆ ที่ทำให้เรามีความสุขหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง
  5. เราสามารถ Butterfly Hug ตามระยะเวลาที่ต้องการ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 3-4 นาทีต่อครั้ง ควรทำทุกวันต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้สึกดี ๆ มาเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแกร่ง

การกอดนี้สามารถช่วยให้ผู้กอดรับรู้ได้ถึงความรักจากตัวเอง ซึ่งช่วยให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ คุณค่าจากการได้สัมผัสตัวเองด้วยรัก เปรียบเสมือนการเริ่มต้นรักและใจดีกับตัวเอง

ที่มา : เมริษา ยอดมณฑป (นักจิตวิทยา) เจ้าของแฟนเพจ ตามใจนักจิตวิทยา ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) https://bit.ly/38ty1pN


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท