Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด19


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

11-06-2022 08:46

โรงเรียนหลายๆ พื้นที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ On site ซึ่งเด็กๆ ต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากการเรียนออนไลน์กลับไปสู่การตื่นเช้าเพื่อไปโรงเรียน เข้าระบบการเรียนการสอนที่เป็นเวลามากขึ้น แต่เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด19 ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อลูกต้องไปโรงเรียนจึงควรเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนออกจากบ้าน

ภาพประกอบเคส

โรงเรียนหลายๆ พื้นที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ On site ซึ่งเด็กๆ ต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากการเรียนออนไลน์กลับไปสู่การตื่นเช้าเพื่อไปโรงเรียน เข้าระบบการเรียนการสอนที่เป็นเวลามากขึ้น แต่เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด19 ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อลูกต้องไปโรงเรียนจึงควรเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนออกจากบ้าน

การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ก่อนออกจากบ้าน เพื่อให้ปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด19

  • สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องก่อนออกจากบ้าน
  • เว้นระยะห่างจากเพื่อน ซึ่งธรรมชาติของเด็กเวลาเล่นกันอาจมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน
  • หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ควรหยุดเรียนทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคเพิ่มขึ้น และลดการแพร่กระจายเชื้อ
  • โรงเรียนต้องเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงโควิดในโรงเรียน เน้นย้ำให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย และการรักษาระยะห่าง
  • คัดกรองวัดไข้ ก่อนเข้าโรงเรียน ลดการแออัด และรักษาความสะอาดในโรงเรียน
  • ล้างมือหลังสัมผัสปุ่มสัมผัส ลูกบิดประตู
  • รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่

ทั้งนี้ การสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่เสมอจะช่วยให้เด็กไปโรงเรียนอย่างมีความสุข และปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด19 สิ่งสำคัญพ่อแม่ต้องเตรียมความพร้อมและให้ลูกไปโรงเรียนอย่างตระหนักแต่ไม่ตระหนก และควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนโควิด 19 ก่อนไปโรงเรียน ตามคำแนะนำของแพทย์

ที่มา : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
https://bit.ly/3NeGFau


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท