Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

3 สูตรสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิดในผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

13-03-2022 15:26

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้าง ทำให้เกิดการติดต่อจากผู้ที่ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการได้ โดยหากมีการติดเชื้อในผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงรวมถึงผู้สูงอายุ จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปเนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง

ภาพประกอบเคส

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้าง ทำให้เกิดการติดต่อจากผู้ที่ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการได้ โดยหากมีการติดเชื้อในผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงรวมถึงผู้สูงอายุ จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปเนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจ้าตัว จึงจำเป็นต้องมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ ด้วยสูตรสร้างภูมิคุ้มกัน ดังนี้

สูตรกินดี

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ปรุงสุกหรืออุ่นร้อนก่อนรับประทาน
 • ดื่มน้ำมากๆ

สูตรกิจกรรมดี

 • ให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมที่ชอบหรือเคยทำ เช่น ทำอาหาร รดน้ำต้นไม้
 • ออกกำลังกายตามสภาพร่างกาย วันละ 15-30 นาที
 • หากต้องการรับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ ควรเป็นช่วงเช้าตรู่ซึ่งมีคนน้อย
 • รับประทานยาประจำตัวให้สม่ำเสมอ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

สูตรอารมณ์ดี

 • การเว้นระยะห่างอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ คนในครอบครัวจึงควรพูดคุยกับผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ เช่น พูดคุยผ่านโทรศัพท์ วิดีโอคอล
 • ผ่อนคลายความกังวลด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง
 • กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าอาจจำเป็นต้องมีจิตอาสาเป็นผู้ดูแล

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
https://www.hsri.or.th/people/media/infographic/detail/12531


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท