Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

รักษาอาการท้องผูกขณะตั้งครรภ์


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

02-06-2022 17:50

คุณแม่ตั้งครรภ์จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่าย เนื่องจากมดลูกมีการขยายไปกดทับลำไส้ใหญ่ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนทำให้กล้ามเนื้อลำไส้คลายตัวส่งผลให้การย่อยอาหารและขับถ่ายของเสียช้าลง อีกทั้งความเครียด วิตกกังวล การทำกิจกรรมทางกายลดลง รับประทานอาหารที่มีเส้นใยน้อย รวมถึงการเสริมด้วยธาตุเหล็กในขณะตั้งครรภ์ก็ยังมีผลข้างเคียงทำให้ท้องผูกได้มากขึ้นด้วย

ภาพประกอบเคส

คุณแม่ตั้งครรภ์จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่าย เนื่องจากมดลูกมีการขยายไปกดทับลำไส้ใหญ่ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนทำให้กล้ามเนื้อลำไส้คลายตัวส่งผลให้การย่อยอาหารและขับถ่ายของเสียช้าลง อีกทั้งความเครียด วิตกกังวล การทำกิจกรรมทางกายลดลง รับประทานอาหารที่มีเส้นใยน้อย รวมถึงการเสริมด้วยธาตุเหล็กในขณะตั้งครรภ์ก็ยังมีผลข้างเคียงทำให้ท้องผูกได้มากขึ้นด้วย

อาการท้องผูกที่เกิดขึ้นอาจบรรเทาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและการกินอาหาร เช่น

  1. รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์จากผัก ผลไม้ หรือธัญพืชไม่ขัดสีให้ได้อย่างน้อย 20-35 กรัมต่อวัน
  2. ดื่มน้ำให้มากกว่า 8 แก้วต่อวัน หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม
  3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมภายใต้คำแนะนำของแพทย์ เพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบลำไส้
  4. ฝึกการขับถ่ายให้ถูกวิธี และขับถ่ายให้เป็นเวลา
  5. ลดหรือเลี่ยงการใช้อาหารเสริมธาตุเหล็ก โดยปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณธาตุเหล็กที่คุณแม่ต้องการในแต่ละวัน เพื่อจัดสรรปริมาณอาหารที่มีธาตุเหล็กได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
  6. ใช้ยาบรรเทาอาการท้องผูกที่ปลอดภัยในคุณแม่ตั้งครรภ์ เช่น ยาระบายกลุ่มไฟเบอร์ ซึ่งจะไม่ถูกย่อยและสามารถอุ้มน้ำได้ จึงเพิ่มปริมาณอุจจาระและทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มขึ้น นอกจากนี้ยังกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้อุจจาระเคลื่อนผ่านภายในลำไส้ใหญ่ได้เร็วขึ้น เมื่อรับประทานยาระบายกลุ่มนี้แล้วควรดื่มน้ำตามให้เพียงพอ และควรรับประทานให้ห่างจากยาอื่นอย่างน้อย 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยาเพื่อความปลอดภัย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) https://bit.ly/3PNyPXp


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท