Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เรื่องเหา ๆ ที่พ่อแม่กังวลใจ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

02-06-2022 17:40

เหาขึ้นหัว เป็นโรคที่พบบ่อยได้ในเด็กเล็กและมักสร้างความรำคาญใจให้แก่เด็ก ๆ วันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าเหาคืออะไร และหากเป็นแล้วมีวิธีการรักษาอย่างไร

ภาพประกอบเคส

เหาขึ้นหัว เป็นโรคที่พบบ่อยได้ในเด็กเล็กและมักสร้างความรำคาญใจให้แก่เด็ก ๆ วันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าเหาคืออะไร และหากเป็นแล้วมีวิธีการรักษาอย่างไร

เหา คือ แมลงชนิดหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว และจะมาวางไข่บนเส้นขน ทำให้สามารถติดโรคกันได้ง่าย โดยไข่เหาและตัวเหาสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ผู้ที่เป็นเหามักมีอาการคัน เกิดเป็นตุ่มคันบริเวณที่ติดเชื้อเหา ซึ่งพบมากที่ศีรษะ แต่อาจพบได้ที่อื่น เช่น บริเวณเครา

การรักษา
สำหรับผู้ที่เป็นเหาการรักษาสามารถทำได้ ดังนี้

  1. ใช้ Permethrin lotion ทาหนังศีรษะ และเส้นผม
  2. การทายาหรือโลชั่นควรสวมถุงมือยาง ใส่หมวกคลุมศีรษะทิ้งไว้นาน 10 นาที แล้วสระออก
  3. ใช้หวีซี่ถี่ ๆ หวีตัวเหาและไข่เหาออก
  4. ควรทายาซ้ำอีกครั้งในอีก 7 วัน

การดูแลตนเอง นอกจากนี้โรคเหาเป็นโรคที่ติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้ ดังนั้นควร

  1. ทำความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัวด้วยน้ำร้อน เช่น เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน หมอน เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว
  2. ล้างหวีในน้ำร้อน 65OC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อฆ่าตัวเหา
  3. แยกของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น
  4. ตัดเล็บสั้น ไม่แคะแกะเกาผื่นคัน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
https://bit.ly/3NMD183


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท