Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ให้ทารกกินนมเปรี้ยว แทนน้ำนมแม่


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

02-06-2022 17:29

น้ำนมแม่ เป็นอาหารหลักและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกโดยเฉพาะวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน และควรกินต่อเนื่องไปจนลูกอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น

ภาพประกอบเคส

น้ำนมแม่ เป็นอาหารหลักและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกโดยเฉพาะวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน และควรกินต่อเนื่องไปจนลูกอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น แต่เมื่อคุณแม่หลายคนมีน้ำนมไม่เพียงพอต่อความต้องการของทารก จึงพยายามหานมชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ทดแทนน้ำนมแม่ แต่ใช่ว่าเด็กทารกจะสามารถกินนมได้ทุกประเภท โดยทารกที่ไม่ได้กินน้ำนมแม่ควรได้รับนมผงหรืออาหารสูตรสำหรับทารก โดยเลือกนมที่มีสารอาหารใกล้เคียงกับน้ำนมแม่มากที่สุด เพื่อให้เหมาะสมต่อการย่อย และการดูดซึมอาหารของทารก แต่ไม่ควรให้ทารกดื่มนมเปรี้ยวทดแทน

นมเปรี้ยว คือ ผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากน้ำนมสัตว์ที่นำมาบริโภคได้ หรือส่วนประกอบของน้ำนมที่ผ่านการทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคแล้วหมักด้วยจุลินทรีย์ที่ไม่ทำให้เกิดโรค และอาจปรุงแต่งกลิ่นรส สี หรือเติมวัตถุเจือปนอาหาร สารอาหาร หรือส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่นม เช่น จุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งใช้ในอาหารก็ได้

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ “นมเปรี้ยว” ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เลี้ยงทารกแทนน้ำนม คือ 1. สารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของนมเปรี้ยวไม่เพียงพอต่อความต้องการของทารก 2. ในนมเปรี้ยวมีปริมาณน้ำตาลที่ค่อนข้างสูง อาจทำให้ทารกติดรสหวาน ส่งผลให้เกิดฟันผุ เกิดโรคอ้วนในเด็ก หรืออาจทำให้ท้องเสียได้

ดังนั้นก่อนที่จะให้เด็กทารกกิน หรือดื่มอะไรควรศึกษาให้ดีก่อน หากไม่มั่นใจควรปรึกษาแพทย์เภสัชกรหรือนักโภชนาการก่อน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )
https://bit.ly/3MWHIfk


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท