Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

โรคเครียดจากการทำงาน


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-05-2022 17:20

โรคเครียด ถือเป็นโรคยอดนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานเนื่องจากต้องรับผิดชอบหลายอย่าง จึงทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย ความเครียดมีหลายระดับด้วยกัน และในระดับรุนแรงถือว่ามีความอันตรายค่อนข้างมาก และนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ โรคเครียดจากการทำงานมีสาเหตุหลายอย่างด้วยกัน

ภาพประกอบเคส

โรคเครียด ถือเป็นโรคยอดนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานเนื่องจากต้องรับผิดชอบหลายอย่าง จึงทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย ความเครียดมีหลายระดับด้วยกัน และในระดับรุนแรงถือว่ามีความอันตรายค่อนข้างมาก และนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ โรคเครียดจากการทำงานมีสาเหตุหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่

1.ความคาดหวังที่สูงในการทำงานของตัวเอง
2.ต้องการความสมบูรณ์แบบ
3.มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน
4.องค์กรไม่มีความเป็นธรรมและถูกใช้งานหนักเกินไป

อาการของโรคเครียดที่เกิดจากการทำงาน

ผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงานจะมีสัญญาณเตือนว่าตนเองกำลังเป็นโรคเครียด ได้แก่ กินข้าวได้น้อย ปวดหัว อ่อนเพลีย ไม่มีแรง หงุดหงิด โดยแบ่งระดับทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ 1.ความเครียดปกติ 2.ความเครียดในระดับภาวะซึมเศร้า ได้แก่ เบื่อหน่ายทุกเรื่อง มองโลกในแง่ร้าย โทษตัวเองหรือผู้อื่น 3.ความเครียดในระดับภาวะหมดไฟอย่างรุนแรง ได้แก่ รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ไม่เหมาะกับงาน อยากลาออก ไม่อยากทำงาน หรือแม้กระทั่งอยากฆ่าตัวตาย

วิธีการรักษา

  • พิจารณาตัวเองว่ามีความคาดหวังสูงเกินไปหรือไม่ หากใช่ต้องพยายามลดความคาดหวังลง ทั้งจากตัวเองและจากคนอื่น
  • พยายามมองเห็นคุณค่าของตัวเองในเรื่องอื่น ๆ
  • พยายามหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ หรือหาคนรับฟังเรื่องราวเพื่อบรรเทาความเครียด
  • หากไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์โดยแพทย์จะให้คำปรึกษาเพื่อปรับทัศนคติ แต่ถ้าหากอาการรุนแรงอาจใช้ยาร่วมด้วย

ที่มา : ผศ. พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3xgSUgr


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท