Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สนิมปากขวดไม่อันตราย แต่ต้องระวังเชื้อโรค


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

28-05-2022 15:50

“สนิม” เกิดจาก “เหล็ก” ที่ทำปฏิกิริยาต่อออกซิเจนและน้ำ เราสามารถพบเห็นสนิมได้โดยทั่วไปในชีวิตประจำวันตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ แต่รู้หรือไม่ว่า เหล็กหรือธาตุเหล็กนั้น เราจะได้รับอยู่ทุกๆ วันอยู่แล้ว ผ่านทางอาหารจำพวก เลือดสัตว์ เครื่องในสัตว์ เนื้อแดง เพื่อที่ร่างกายจะได้นำไปสร้างเลือด อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้รับธาตุเหล็ก คือ ผ่านทางน้ำประปา ในปริมาณที่พอดีปกติในแต่ละวัน ไม่ก่อให้เกิดอันตราย การดื่มน้ำขวดที่ปากมีสนิมอยู่นั้นอันตรายหรือไม่

ภาพประกอบเคส

“สนิม” เกิดจาก “เหล็ก” ที่ทำปฏิกิริยาต่อออกซิเจนและน้ำ เราสามารถพบเห็นสนิมได้โดยทั่วไปในชีวิตประจำวันตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ แต่รู้หรือไม่ว่า เหล็กหรือธาตุเหล็กนั้น เราจะได้รับอยู่ทุกๆ วันอยู่แล้ว ผ่านทางอาหารจำพวก เลือดสัตว์ เครื่องในสัตว์ เนื้อแดง เพื่อที่ร่างกายจะได้นำไปสร้างเลือด อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้รับธาตุเหล็ก คือ ผ่านทางน้ำประปา ในปริมาณที่พอดีปกติในแต่ละวัน ไม่ก่อให้เกิดอันตราย การดื่มน้ำขวดที่ปากมีสนิมอยู่นั้นอันตรายหรือไม่?

“ไม่มีอันตราย” เพราะปริมาณที่เข้าสู่ร่างกายน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณธาตุเหล็กที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน แต่อย่าเข้าใจผิดว่ากินได้ เพราะสนิมนั้นมีอย่างอื่นที่แฝงอยู่ด้วยก็คือ “เชื้อโรค” นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังกัน

สรุปได้ว่า
ไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมขวดแก้ว อาหารกระป๋องต่างๆ ที่มีสนิมหรือไม่มีสนิมก็ตาม เราควรล้างหรือเช็ดก่อนดื่มเสมอ เพราะเรามีสิทธิ์ที่จะนำเชื้อโรคที่ปนเปื้อนเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายและเกิดอันตรายได้ อีกทั้งอย่าลืมระวังเรื่องน้ำตาลที่อยู่ในน้ำอัดลม ปริมาณโซเดียมในอาหารกระป๋อง ต้นเหตุของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงกันด้วย

ที่มา : อ. นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://bit.ly/3P8OfF4


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท