Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การรักษาพิษจากตะขาบอย่างถูกวิธี


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

28-05-2022 15:44

โดยทั่วไปแล้วพิษของตะขาบจะมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาท และจะมีอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยหลังโดนตะขาบกัด

ภาพประกอบเคส

โดยทั่วไปแล้วพิษของตะขาบจะมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาท และจะมีอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยหลังโดนตะขาบกัด คือ

  • อาการปวด บวม แดง หรือมีเหงื่อออกเฉพาะที่
  • อาจพบมีเลือดออกในบริเวณที่ถูกกัด
  • ผู้ที่ถูกตะขาบกัดมักเกิดอาการชา ซึ่งเป็นผลมาจากพิษของตะขาบ

ทั้งนี้หากไม่ได้รับการดูแลแผลที่ดี อาจลุกลามเกิดเป็นแผลลึกหรือมีการติดเชื้อตามมาได้ อย่างไรก็ดีในบางกรณีที่พบได้ไม่บ่อยนัก การถูกตะขาบกัดอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงต่อระบบอื่น ๆ ในร่างกายได้ เช่น ภาวะหัวใจขาดเลือด ภาวะกล้ามเนื้อสลาย หรือไตวาย

การรักษาเบื้องต้นหลังถูกตะขาบกัด ควรทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดก่อน หลังจากนั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้

  1. ประคบด้วยน้ำแข็ง หรือแช่บริเวณที่ถูกกัดในน้ำอุ่นเพื่อลดอาการปวด
  2. ใช้ยาแก้ปวดชนิดรับประทานหรือสเปรย์ลดอาการปวด
  3. รับประทานยาแก้แพ้กลุ่ม antihistamines
  4. ผู้ที่ถูกตะขาบกัดควรได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยัก
  5. รับประทานยาฆ่าเชื้อหากพบว่ามีการติดเชื้อที่ผิวหนังร่วมด้วย

อย่างไรก็ตามหากมีความผิดปกติหรืออาการแพ้รุนแรงเกิดขึ้นหลังถูกตะขาบกัด แนะนำให้รีบไปพบแพทย์แพทย์ทันที

ที่มา : กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง
https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=31555


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท