Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ไม่ควรล้างไก่สดก่อนนำมาปรุงอาหาร จริงหรือ?


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

28-05-2022 15:39

เราไม่ควรนำไก่สดมาล้างก่อนทำอาหารจริงหรือไม่? ข้อมูลนี้เป็น “ความจริง” แต่เป็นประกาศที่ออกมาเฉพาะในประเทศฝั่งตะวันตกเท่านั้น เพราะว่าในโรงงานแถบตะวันตกเมื่อเนื้อไก่ถูกทำความสะอาดและชำแหละเรียบร้อยแล้ว จะถูกแช่แข็ง (Freeze) โดยทันที ทำให้การเกิดเชื้อโรคนั้นน้อยมากๆ

ภาพประกอบเคส

เราไม่ควรนำไก่สดมาล้างก่อนทำอาหารจริงหรือไม่? ข้อมูลนี้เป็น “ความจริง” แต่เป็นประกาศที่ออกมาเฉพาะในประเทศฝั่งตะวันตกเท่านั้น เพราะว่าในโรงงานแถบตะวันตกเมื่อเนื้อไก่ถูกทำความสะอาดและชำแหละเรียบร้อยแล้ว จะถูกแช่แข็ง (Freeze) โดยทันที ทำให้การเกิดเชื้อโรคนั้นน้อยมากๆ

เมื่อเรานำเนื้อไก่แช่แข็งออกมาล้างก็จะมีโอกาสทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่กระจายได้เพิ่มมากขึ้น เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะเปิดโอกาสให้เชื้อโรคแพร่กระจายมากกว่าเดิม หรือเวลาล้างไก่ แล้วน้ำที่ใช้ล้างกระเด็นไปติดเสื้อ ติดภาชนะ เมื่อมีคนมาสัมผัสหรือเข้าสู่ร่างกายก็จะก่อให้เกิดโรคได้ แต่คำแนะนำนี้ถูกประกาศออกมาในแถบประเทศฝั่งตะวันตกเท่านั้น

ในประเทศของเราเองจะมีกรรมวิธีที่แตกต่างจากประเทศฝั่งตะวันตก คือ ส่วนใหญ่เมื่อเนื้อไก่ถูกชำแหละแล้วจะถูกส่งต่อมาขายยังตลาดหรือผ่านพ่อค้าคนกลางโดยทันที ไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง จึงมีโอกาสที่จะมีเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ติดอยู่ที่เนื้อไก่ ผิวหนังไก่ ได้สูงกว่ามาก เพราะฉะนั้นยังไม่มีคำแนะนำออกมาว่าไม่ควรล้างไก่ก่อนปรุงอาหารในแถบประเทศบ้านเรา

สรุปได้ว่า

  • หากเป็นเนื้อไก่ที่แช่แข็ง (Freeze) มาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานชำแหละไม่แนะนำให้ล้าง ให้เราหั่นด้วยมีดสะอาดแล้วปรุงอาหารได้เลยเพราะความร้อนจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ไปในตัว
  • หากเป็นเนื้ออุ่นที่ซื้อสดมาจากตลาดหรือชำแหละสดๆ ยังไงก็ควรล้างก่อนปรุงอาหารทุกครั้ง เพราะมีเชื้อโรคติดมาจากเขียง มีด จำนวนมากแน่นอน

อย่าลืมทุกครั้งให้เรา กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือเสมอ เพื่อสุขลักษณะที่ดี

ที่มา : อ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3930Ysl


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท