Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

กินทุเรียนตอนเมาอาจเสียชีวิตจริงหรือไม่


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

28-05-2022 15:17

จากข่าวกินทุเรียนกับเบียร์ แล้วเกิดอาการหน้ามืด หายใจไม่ออก จนหมดสติไป และเสียชีวิตในที่สุดนั้น และจากความเชื่อที่ต่างบอกต่อกันมา เกี่ยวกับอันตรายที่มาจากการรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีข่าวในเห็นแถบจะทุกปี

ภาพประกอบเคส

จากข่าวกินทุเรียนกับเบียร์ แล้วเกิดอาการหน้ามืด หายใจไม่ออก จนหมดสติไป และเสียชีวิตในที่สุดนั้น และจากความเชื่อที่ต่างบอกต่อกันมา เกี่ยวกับอันตรายที่มาจากการรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีข่าวในเห็นแถบจะทุกปี จึงต้องย้ำถึงผลเสียต่อร่างกายผ่านกลไกหลัก คือ

  1. ร่างกายจะมีกระบวนการในการทำลายแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแอลกฮอล์ให้เป็นอะเซตาดีไฮด์ และอะซีเตท โดยใช้เอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase, ADH) และแอลดีไฮน์ดีไฮโดรจีเนส (aldehyde dehydrogenase, ALDH) ตามลำดับ จากนั้นอะซีเตทจะเปลี่ยนเป็นน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และขับออกจากร่างกายในที่สุด ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าสารประกอบซัลเฟอร์ที่มีปริมาณมากในทุเรียนสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ALDH ดังนั้นการรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้าอาจจะทำให้การทำลายแอลกอฮอล์ไม่สมบูรณ์ เกิดการคั่งของสารตัวกลาง เช่น อะเซตาดีไฮด์ ทำให้มีอาการไม่พึงประสงค์ เช่น หน้าแดง เหงื่อออก คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หายใจเร็ว ซึ่งอาการดังกล่าวจะคล้ายกับอาการของผู้ที่ได้รับยาเลิกเหล้าชื่อ ไดซัลฟูแรม (Disulfuram หรือ tetraethylthiuram disulfide) ส่วนใหญ่อาการดังกล่าวไม่ค่อยจะรุนแรง อย่างไรก็ตามในบางรายที่มีปฏิกิริยารุนแรงอาจจะทำให้เกิดภาวะหายใจลำบาก หัวใจล้มเหลว และอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

  2. ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง โดยมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง เนื้อทุเรียน 100 กรัมให้พลังงาน 150-160 แคลอรี่ ขณะเดียวกันเหล้าหรือแอลกอฮอล์เองก็ให้พลังงานสูงและดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว โดยแอลกอฮอล์ 1 กรัม ให้พลังงาน 7 แคลอรี่เทียบกับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้พลังงาน 4 แคลอรี่ต่อกรัม และไขมันให้พลังงาน 9 แคลอรี่ต่อกรัม

ดังนั้นการรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้าจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานสูงอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะทำการย่อยอาหารทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ ส่งเสริมให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำได้ ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเบาหวาน รับประทานยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะขาดน้ำ น้ำตาลในเลือดสูงและเกลือแร่ผิดปกติได้

สรุปว่า การรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้าอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพได้ โดยอาการที่เกิดขึ้นอาจจะมีน้อยหรือรุนแรงได้ขึ้นกับปริมาณที่รับประทาน และความสามารถของปฏิกิริยาการทำลายแอลกอฮอล์ในร่างกายของแต่ละคน

ที่มา : พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/issue006/believe-it-or-not


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท