Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ทำไมเราควรกอดกันทุกวัน


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

28-05-2022 14:13

“อ้อมกอด” จากพ่อแม่ที่รัก คือ สัมผัสรักแรกที่เด็กทุกคนรับรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิด อ้อมกอดไม่เพียงแต่สร้างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยให้กับตัวผู้ถูกกอดและผู้กอดแล้ว ยังสามารถสร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ก่อเกิดเป็นความรักได้อีกด้วย

ภาพประกอบเคส

“อ้อมกอด” จากพ่อแม่ที่รัก คือ สัมผัสรักแรกที่เด็กทุกคนรับรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิด อ้อมกอดไม่เพียงแต่สร้างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยให้กับตัวผู้ถูกกอดและผู้กอดแล้ว ยังสามารถสร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ก่อเกิดเป็นความรักได้อีกด้วย

ในเด็กเล็กที่สมองด้านการควบคุมอารมณ์ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ทำให้พวกเขาไม่สามารถจัดอารมณ์ทางลบได้ในหลาย ๆ ครั้ง เช่น เวลาที่เด็กเล็ก ๆ เศร้าหรือกลัว พวกเขามีแนวโน้มจะแสดงอารมณ์ออกมามากกว่ายับยั้งอารมณ์นั้นไว้ ซึ่งพฤติกรรมที่เด็กจะแสดงมา คือ “การร้องไห้” หากผู้ใหญ่เข้าใจและกอดเขาเอาไว้ จะช่วยความเครียดและความวิตกกังวล เด็ก ๆ จะรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ พวกเขาจะสามารถปลดปล่อยความรู้สึกคับข้องใจออกมา และค่อย ๆ กลับมารู้สึกเป็นตัวเองได้อีกครั้ง

1.การกอดช่วยสร้างสายสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจ
การกอดส่งผลให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ สำหรับเด็ก ๆ แรกเกิดที่ได้รับการกอดและการสัมผัสรักจากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักของเขา ทำให้พวกเขาเกิดความผูกพันทางกายใจกับผู้ที่กอดเขาด้วย ซึ่งสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจสภาพแวดล้อม และมีแนวโน้มจัดการกับความเครียดและอารมณ์ได้ดี และมีพฤติกรรมอาละวาดน้อยกว่า

2.การกอดช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของเด็ก
รวมถึงการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นในเด็กคลอดก่อนกำหนดและเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง ในเด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด มักจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เนื่องจากอวัยวะภายใจที่เติบโตไม่เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นหัวใจ ปอด และอื่น ๆ ผนวกกับน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ เป็นต้น

3.การกอดช่วยเติมเต็มคุณค่าให้กันและกัน
“การกอดกัน” ทำให้มองเห็นคุณค่าในตัวเอง ทำให้ตัวเองรู้สึกได้รับการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข ได้รับรู้ว่าตัวเองเป็นที่ต้องการของใครสักคน คุณค่าที่รับรู้ภายในตนเองสามารถก่อตัวขึ้นและแผ่ขยายไปสู่การรับรู้ถึงคุณค่าของผู้อื่นได้อีกด้วย

เด็ก ๆ ที่ได้รับการกอดและการสัมผัสด้วยรักมีแนวโน้มเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากกว่า จิตใจที่ได้รับการเติมเต็มด้วยรักย่อมเติบโตด้วยรัก และพร้อมสำหรับการแบ่งปันความรักให้ผู้อื่น พวกเขาสามารถพัฒนาความอ่อนโยนและความใจดีต่อตัวเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

4.การกอดช่วยเยียวยาจิตใจ และบรรเทาความเจ็บปวดของร่างกาย
งานวิจัยของสถาบัน Touch Research Institute มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ไมอามี พบว่า “การสัมผัสทางกาย เช่น การกอด การสัมผัสด้วยความรัก ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนออกซิโทซิน (Oxytocin) ในร่างกาย ซึ่งช่วยลดระดับความเครียด ความวิตกกังวล และในกลุ่มผู้ป่วยทีมีอาการซึมเศร้า มีแนวโน้มที่จะมีอาการซึมเศร้าลดลง พวกเขารู้สึกมีแรงในการทำสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น เช่นเดียวกันกับการกอดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยทางกาย ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยหรืออาการจากโรคเรื้อรัง พบว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะพูดถึงอาการเจ็บปวดน้อยลง และมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น (Field, 2001)

ที่มา : เมริษา ยอดมณฑป (นักจิตวิทยา) เจ้าของแฟนเพจ ตามใจนักจิตวิทยา ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
https://bit.ly/38ty1pN


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท