Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ลูกกัดเล็บ ดูดนิ้ว เสี่ยงฟันผิดรูป


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

28-05-2022 13:53

การกัดเล็บ ดูดนิ้วมือของเด็ก เป็นพฤติกรรมที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญและหมั่นใส่ใจ พฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากและฟันของลูกมีผลต่อการเรียงตัวของฟัน

ภาพประกอบเคส

การกัดเล็บ ดูดนิ้วมือของเด็ก เป็นพฤติกรรมที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญและหมั่นใส่ใจ พฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากและฟันของลูกมีผลต่อการเรียงตัวของฟัน ดังนี้

  • ฟันหน้ายื่นหรือฟันไม่สบกัน
  • ฟันสึกมากกว่าปกติ
  • ฟันห่างหรือมีการกลืนผิดปกติ จากการใช้ลิ้นดันฟันหน้า

นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพและเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อโรคที่ติดมากับซอกเล็บหรือนิ้วมืออีกด้วย

สาเหตุของที่ลูกชอบกัดเล็บ ดูดนิ้ว
การแสดงออกด้วยการดูดนิ้ว อมมือ หรือกัดเล็บ อาจเกิดจากภาวะที่เด็กมีความกังวล จึงทำเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเอง และบางพฤติกรรมอาจทำให้กลายเป็นนิสัยติดตัวลูกไปจนโต

การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของลูก
หากผู้ปกครองพบเห็นพฤติกรรมที่เด็กดูดนิ้วมือ กัดเล็บ กัดริมฝีปาก หรือใช้ลิ้นดุนฟัน ควรฝึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูก เพราะอาจส่งผลต่อการเรียงตัวของฟัน เสี่ยงต่อการเกิดฟันสึก ฟันห่าง ฟันไม่สบกัน และในระยะยาวอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบดเคี้ยวได้ โดยหากพบว่าลูกมีฟันที่ล้มเอียง ผิดรูปทรง ควรได้รับการรักษาทางทันตกรรมเพื่อแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น

การดูแลสุขภาพช่องปาก ควรดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ระยะฟันน้ำนม เพราะจะช่วยให้ฟันแท้ขึ้นในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่มีปัญหาการบดเคี้ยว สามารถออกเสียงได้ชัดเจน ซึ่งหากเกิดปัญหา หรือมีการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด อาจทำให้ฟันแท้ซ้อนเก หรือขึ้นไม่ได้จนกลายเป็นฟันฝังได้

ทั้งนี้ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานมาพบทันตแพทย์ตั้งแต่อายุ 6 เดือน หรือเมื่อมีฟันน้ำนมขึ้นซี่แรก เพื่อรับคำแนะนำในการแปรงฟัน การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี การปรับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ และตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุก 3-6 เดือน นอกจากจะเป็นการฝึกลูกให้ติดเป็นนิสัยแล้ว จะช่วยส่งผลต่อสุขภาพในช่องปากที่ดีในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุอีกด้วย

ที่มา: กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม
https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=33332


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท