Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เทคนิคจัดสมดุลชีวิต การทำงาน x ชีวิตส่วนตัว


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

28-05-2022 12:54

เทคนิคจัดสมดุลชีวิต การทำงาน x ชีวิตส่วนตัว

ภาพประกอบเคส

  1. ยอมรับและรักในงานที่ทำ : การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับผิดชอบแบบเต็มใจ การได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบอย่างมีขอบเขต จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น ลดสภาวะความเครียดได้อีกรูปแบบหนึ่ง
  2. ให้ความสำคัญกับการพักผ่อน : รู้จักปิดสวิตช์ร่างกายจากการทำงาน นอนหลับพักผ่อนวันละ 6-8 ชั่วโมง ทานอาหารให้ตรงเวลา ครบ 5 หมู่และแบ่งเวลาสำหรับออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจก็จะดีตามมา ส่งผลสู่ชีวิตที่สมดุล
  3. จัดลำดับตารางการทำงานในแต่ละวัน : การวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้คุณทำงานลุล่วงได้ในเวลาที่เหมาะสม และได้ผลของงานที่ดี เรียงลำดับความสำคัญให้ได้ว่าสิ่งไหนควรทำก่อน สิ่งไหนควรทำหลัง
  4. ตัดสิ่งไม่สำคัญออกไปบ้าง : ลองกำหนดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างชัดเจน เช่น เล่นเฟซบุ๊ก ไอจี ทวิตเตอร์ ยูทูปให้ลดลง ตัดการพูดคุยเล่น การดูละครในเวลางานให้ลดลง โฟกัสกับการทำงานให้มากขึ้น
  5. แบ่งเวลาส่วนตัว เวลากับครอบครัว และเพื่อนฝูง : การแบ่งเวลาสำหรับตนเอง เพื่องานอดิเรกที่ชอบหรือสนใจ รวมถึงเวลาที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว จะช่วยให้จิตใจผ่อนคลายจากความเครียด และสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3sS0xs5


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท