Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

HPV ไวรัสมะเร็งปากมดลูก ผู้ชายก็ติดเชื้อได้


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

28-05-2022 12:23

HPV (Human Papilloma Virus) มีมากมายหลายสายพันธุ์เป็นร้อยๆ ชนิดๆ แต่สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์นั้นมีประมาณ 30-40 สายพันธุ์ มีบางสายพันธุ์ที่เราทำการเจาะลึกลงไปว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก การที่เราจะได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้มาจาก การมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ด้วยปาก การสัมผัสจากคนที่มีเชื้อ และเรามักจะไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่มีอาการใดๆ แสดงออกมา เชื้ออาจจะมาแสดงหลังจากผ่านไปเป็นปีๆ แล้วก็มี

ภาพประกอบเคส

HPV (Human Papilloma Virus) มีมากมายหลายสายพันธุ์เป็นร้อยๆ ชนิดๆ แต่สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์นั้นมีประมาณ 30-40 สายพันธุ์ มีบางสายพันธุ์ที่เราทำการเจาะลึกลงไปว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก การที่เราจะได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้มาจาก การมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ด้วยปาก การสัมผัสจากคนที่มีเชื้อ และเรามักจะไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่มีอาการใดๆ แสดงออกมา เชื้ออาจจะมาแสดงหลังจากผ่านไปเป็นปีๆ แล้วก็มี

โรคนี้ร้ายแรงหรือไม่?

จริงๆ แล้วหากเรามีร่างกายปกติ แข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ก็สามารถกำจัดเจ้าเชื้อไวรัสนี้ออกไปได้ ฉะนั้น 80-90% คนที่รับเชื้อมาอาจจะไม่เกิดอะไร เนื่องจากสามารถกำจัดหรือทำให้หายได้

กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อจนถึงขั้นเป็นมะเร็งมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มคนที่รับเชื้อมาบ่อยๆ เช่น เกิดเป็นหูดแล้วเป็นซ้ำเป็นซาก
  2. กลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น เป็นโรคเอดส์ หากรับเชื้อ HPV นี้มาก็อาจจะทำให้กำจัดออกไม่หมด ทำให้ร่างกายมีการปรับเปลี่ยนเซลส์จนกระทั่งเซลส์กลายเป็นมะเร็ง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากกว่าเมื่อรับเชื้อ HPV มา เช่น ผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV อยู่แล้วและได้รับเชื้อ HPV ด้วยก็จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว่าคนปกติ 5-10 เท่า

ผู้ชายไม่มีมดลูกแล้วจะไปเกิดมะเร็งที่ไหน?

เราได้รับเชื้อบริเวณไหนก็จะเกิดบริเวณนั้น เช่น อวัยวะเพศ ก็จะสามารถเป็นมะเร็งที่อวัยวะเพศได้ หรือทางทวารหนักที่มีการร่วมเพศก็อาจทำให้เป็นมะเร็งที่ทวารหนักได้ ร่วมเพศโดยการใช้ปากก็อาจจะทำให้เป็นมะเร็งช่องคอได้ เป็นต้น

การป้องกันเชื้อไวรัส HPV ทำได้โดย

  1. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
  2. ใช้ถุงยางอนามัย แต่ก็ไม่ได้ 100% เพราะอาจจะมีการสัมผัสสารคัดหลั่งบริเวณอื่นๆ ได้
  3. ฉีดวัคซีน HPV ให้ครบ 3 เข็ม และฉีดก่อนการได้รับเชื้อหรือก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ในอเมริกาพบว่าเด็กมีเพศสัมพันธ์กันไว ก็อาจจะฉีดได้ตั้งแต่อายุ 11-12 ปี หรือลงลึกที่ 9 ขวบก็มี ช้าสุดประมาณ 21 ปี

ที่มา : รศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3LVwrvt


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท