Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วิธีการดูแลตนเอง เมื่อคุณป่วยเป็นหวัดเพียงเล็กน้อย


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

15-05-2022 17:00

เมื่อคุณมีอาการป่วย หรือเป็นหวัดเพียงเล็กน้อย คุณสามารถรักษาตนเองเบื้องต้นที่บ้านด้วยการทานยาพาราเซตามอล (paracetamol) ดื่มน้ำมาก ๆ นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ

ภาพประกอบเคส

เมื่อคุณมีอาการป่วย หรือเป็นหวัดเพียงเล็กน้อย คุณสามารถรักษาตนเองเบื้องต้นที่บ้านด้วยการทานยาพาราเซตามอล (paracetamol) ดื่มน้ำมาก ๆ นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ

หากมีอาการไอมาก หายใจลำบาก หอบเหนื่อย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับการรักษาโรคมะเร็ง หรือผู้สูงอายุ ควรปรึกษาแพทย์ แต่หากร่างกายแข็งแรงปกติดี และสงสัยรับเชื้อ COVID-19 ร่วมกับมีไข้ตั้งแต่ 37.5 c และมีอาการไอ หายใจลำบาก เหนื่อยร่วมด้วย ควรดูแลตนเองทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่น

วิธีการดูแลตนเองเมื่อคุณมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจเพียงเล็กน้อย

  1. อยู่บ้าน โดยเฉพาะเมื่อคุณมีอาการป่วยไม่มาก เช่น น้ำมูก ไอไม่มาก ไม่มีไข้ ควรงดการทำกิจกรรมนอกบ้าน งดการไปที่สาธารณะ และงดการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นว่าจะไปพบแพทย์
  2. แยกตัวเองจากคนอื่น ๆ และสัตว์เลี้ยงในบ้าน หากเป็นไปได้ควรมีห้องพักแยกสำหรับตัวคุณเอง งดให้อาหารสัตว์เลี้ยง
  3. หากจำเป็นต้องมาพบแพทย์ ควรนัดก่อนมาโรงพยาบาล เพื่อทางโรงพยาบาลจะได้แนะนำขั้นตอนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
  4. สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ร่วมห้องกับบุคคลอื่นหรืออยู่กับสัตว์เลี้ยง ไม่ควรอยู่ในห้องเดียวกับผู้ป่วย หรือให้บุคคลอื่นสวมใส่หน้ากากอามัยเมื่อเข้าห้องที่มีผู้ป่วยอยู่
  5. การป้องกันเมื่อมีการไอ จาม น้ำมูก และทิ้งกระดาษทิชชู่ในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด แล้วล้างมือทันทีด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์
  6. ไม่ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร จาน ชาม แก้ว ผ้าเช็ดตัว ชุดเครื่องนอนร่วมกับผู้อื่น หรือสัตว์เลี้ยง และทำความสะอาดซักล้างหลังใช้งาน
  7. ทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ สิ่งของ โต๊ะที่ใช้งานบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และป้องกันตนเองระหว่างการใช้งานตามคู่มือแนะนำของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  8. ติดตามอาการของตัวคุณเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น พบแพทย์หากมีอาการแย่ลง วัดอุณหภูมิร่างกายวันละ 2 ครั้ง หากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อ 1669
  9. หากสงสัยว่าเป็นกลุ่มสี่ยงต่อเชื้อโควิด-19 ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมควบคุมโรคประกาศ แยกตนเองจากบุคคลอื่น 14 วัน

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
https://bit.ly/38Bgz2f


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท