Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

แนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

15-05-2022 16:04

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และพบว่ายอดการเสียชีวิตในเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าเด็กโต ดังนั้นการปกป้องตนเองและคนรอบตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ภาพประกอบเคส

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และพบว่ายอดการเสียชีวิตในเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าเด็กโต ดังนั้นการปกป้องตนเองและคนรอบตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยปฏิบัติตามปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการพาเด็กเข้าไปในสถานที่แออัด ที่มีคนจำนวนมากระบบระบายอากาศไม่ดี

  2. สวมหน้ากากอนามัยให้เด็กตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านเว้นระยะห่าง 2 เมตร (เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรสวมหน้ากากเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจ)

  3. สอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือเข้าปาก และหมั่นทำความสะอาดบ้าน พื้นผิวสัมผัส สิ่งของที่เด็กจับเป็นประจำ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ของเล่น

  4. จำกัดกลุ่มคนที่พบเจอกับเด็ก หลีกเลี่ยงการคลุกคลี เช่น กอด จูบ หอมแก้ม

  5. ครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดกับเด็ก ควรฉีดวัคซีนโควิด19 ให้ครบตามกำหนด รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อของแม่และทารกช่วง 6 เดือนหลังคลอด

  6. ผู้ปกครองควรสังเกตอาการของตนเองและเด็ก หากมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง หรือมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้รีบพบแพทย์ทันที หรือตรวจ ATK เพื่อประเมินความเสี่ยง หากผลเป็นบวกติดต่อสายด่วน 1330

  7. ขณะนี้ยังไม่มีคำแนะนำการฉีดวัคซีน แก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ปกครองควรติดตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้พ่อแม่ ผู้ปกครองควรปฏิบัติตามปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ สู่ลูกหลานของคุณ

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://bit.ly/3MBuVOI


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท