Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด Home Isolation


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

15-05-2022 09:19

"โอมิครอน" เป็นโควิด19 สายพันธุ์ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อสูง แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ โดยอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

ภาพประกอบเคส

"โอมิครอน" เป็นโควิด19 สายพันธุ์ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อสูง แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ โดยอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ในการทำ Home Isolation ได้แก่

 • ผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการ
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • อาจมีโรคร่วมที่รักษา และสามารถควบคุมได้ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ผู้ป่วยมีอายุน้อยกว่า 75 ปี
 • ผู้ป่วยยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

ทั้งนี้แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดที่ทำ Home Isolation อาจปรับได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและด้านการควบคุมโรคประกอบกัน โดยสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยโควิด19 จะได้รับการสนับสนุนเมื่อทำ Home Isolation ได้แก่

 1. อุปกรณ์ประเมินอาการ เช่น ปรอทวัดไข้
 2. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เพื่อประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดว่าปกติดีหรือไม่ โดยค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ 96-100% ถ้าตัวเลขอยู่ที่ 94% หรือต่ำกว่านั้น มีแนวโน้มที่เชื้อโควิด19 จะลงปอดได้ ซึ่งอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง
 3. การประเมินอาการผ่านระบบเทเลเมด หรือ ระบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้
 4. การให้ยากับผู้ป่วยในแต่ละวัน (ประเมินตามอาการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)
 5. อาหาร 3 มื้อ
 6. การติดตามประเมินอาการ รวมทั้งการให้คำปรึกษา

สิ่งสำคัญ คือ ผู้ป่วยต้องหมั่นสังเกตอาการของตนเอง วัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว 2–3 ครั้งต่อวัน หากมีอาการแย่ลง คือ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เช่น ไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจ หอบเหนื่อย วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้น้อยกว่า 94% หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาลที่รับการรักษาอยู่ และหากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาโรงพยาบาล แนะนำให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถที่โรงพยาบาลมารับ ไม่ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา หากใช้รถยนต์ส่วนตัวขอให้ยึดแนวทางป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด จัดให้ผู้ป่วยนั่งในแถวหลัง เปิดกระจกในรถเพื่อควบคุมทิศทางลมให้ไหลออกไปนอกรถ เป็นการลดความเสี่ยงในการหมุนวนของอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เดินทางไปด้วย

ที่มา : กรมการแพทย์
https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=32728


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท