Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น กลับบ้านวันหยุดปลอดภัยทั้งครอบครัว


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

15-05-2022 09:12

ในช่วงเทศกาลประชาชนต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมครอบครัวหรือเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่นอกเหนือจากความปลอดภัยในการดินทาง ช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ภูมิคุ้มกันที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากบางคนยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มนานเกิน 3 เดือน หรือรับวัคซีน 3 เข็มนานเกิน 4 เดือนแล้วนั้น ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนดเพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อ ที่สำคัญคือช่วยลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้

ภาพประกอบเคส

ในช่วงวันหยุดตามเทศกาลประชาชนต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมครอบครัวหรือเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่นอกเหนือจากความปลอดภัยในการดินทาง ช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ภูมิคุ้มกันที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากบางคนยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มนานเกิน 3 เดือน หรือรับวัคซีน 3 เข็มนานเกิน 4 เดือนแล้วนั้น ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนดเพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อ ที่สำคัญคือช่วยลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้

ประโยชน์ของการรับวัคซีน

วัคซีนโควิด 19 ช่วยปกป้องร่างกายจากโรคโควิดโดยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อไวรัส SARS-Cov-2 เมื่อร่างกายของเราได้สร้างภูมิคุ้มกันผ่านการรับวัคซีน ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมาก็จะลดลง และในกรณีที่เราได้รับเชื้อมา ภูมิคุ้มกันนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับไวรัสได้ การรับวัคซีนยังสามารถปกป้องคนรอบข้างได้ด้วย เพราะหากเราได้รับการปกป้องจากการติดเชื้อและการเกิดโรค โอกาสที่เราจะแพร่เชื้อให้คนอื่นก็น้อยลง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักจากโควิด 19 เช่น ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมากล่าวถึงประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 ที่มีต่อสายพันธุ์โอมิครอนว่า จากการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนโควิด 19 จากการใช้จริงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ระยะที่มีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานวิชาการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคโควิด 19 พบว่า

  • การฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่ป้องกันการติดเชื้อ แต่ยังป้องกันการเสียชีวิตได้มากกว่า 85%
  • การฉีดวัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ 34-68% ป้องกันการเสียชีวิตสูง 98-99%
  • การฉีดวัคซีน 4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ 80-82% ยังไม่มีผู้ได้รับวัคซีน 4 เข็ม เสียชีวิตจากโควิด 19

โดยในกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี พบว่า

  • การฉีดวัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ 43%
  • การฉีด 4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ 82% สูงกว่ากลุ่มอายุ 18-59 ปี ที่การฉีด 3 เข็มป้องกันการติดเชื้อ 31% และการฉีด 4 เข็มป้องกันการติดเชื้อ 79% ขณะที่การฉีดวัคซีน 3 เข็มแต่ละสูตร มีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้ออยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

“จากผลการศึกษาดังกล่าวมีข้อสรุปว่า ช่วงการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน สูตรการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทยยังมีประสิทธิผลในการป้องกันการเสียชีวิตและป่วยรุนแรงได้ดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ดังนั้นต้องเร่งฉีดเข็มกระตุ้น เน้นกลุ่มเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงหากติดเชื้อ ร่วมกับมาตรการป้องกันส่วนบุคคลและมาตรการทางสาธารณสุขด้วย”

การฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ทุกคนในครอบครัว ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และผู้เสียชีวิต สร้างความสุขกายสบายใจให้กับครอบครัวเมื่อลูกหลานกลับเข้าสู่การทำงานช่วงหลังวันหยุดช่วงเทศกาลด้วยความแข็งแรงทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจกันนะคะ

ที่มา :
กระทรวงสาธารณสุข https://bit.ly/3resgm9
WHO https://bit.ly/38FYhNq


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท