Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เสมหะตอนเช้าบ่งบอกโรค


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

15-05-2022 09:02

เสมหะ เป็นสารคัดหลั่งที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเจอสิ่งระคายเคือง เช่น ฝุ่น เกสร หรือการติดเชื้อโรคต่าง ๆ โดยร่างกายจะสร้างมูกออกมา และเมื่อมูกในจมูกไหลลงคอ หรือมูกที่อยู่ในคอเอง หรือมูกในหลอดลมที่ถูกขับขึ้นมาอยู่ที่คอก็จะกลายเป็นเสมหะอยู่ในลำคอ

ภาพประกอบเคส

เสมหะ เป็นสารคัดหลั่งที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเจอสิ่งระคายเคือง เช่น ฝุ่น เกสร หรือการติดเชื้อโรคต่าง ๆ โดยร่างกายจะสร้างมูกออกมา และเมื่อมูกในจมูกไหลลงคอ หรือมูกที่อยู่ในคอเอง หรือมูกในหลอดลมที่ถูกขับขึ้นมาอยู่ที่คอก็จะกลายเป็นเสมหะอยู่ในลำคอ

สาเหตุของการมีเสมหะหลังตื่นนอน

  • การระคายเคืองในลำคอ พฤติกรรมขณะนอนหลับบางอย่างอาจทำให้อากาศเข้าสู่ลำคอ ส่งผลให้ลำคอแห้งและเย็น ร่างกายจึงส่งความชุ่มขึ้นเป็นเสมหะออกมา ทำให้มีเสมหะในลำคอตอนตื่นนอน

  • โรคไซนัสอักเสบ ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบมักมีน้ำมูกไหลลงคอและกลายเป็นเสมหะที่มักมีสีเขียวหรือเหลือง

  • โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และไม่ใช่ภูมิแพ้ ผู้ป่วยภูมิแพ้มักมีอาการคัดจมูก คันจมูก จาม และน้ำมูก บางคนมีอาการไอโดยเฉพาะเมื่อพบสิ่งระคายเคืองหรืออากาศเปลี่ยน เมื่อน้ำมูกไหลลงคอจะทำให้มีเสมหะขาวใสในคอ

  • โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีการอักเสบของเยื่อบุหลอดลม มูกในหลอดลมจะถูกขับออกมา ผู้ป่วยจึงมีเสมหะในลำคอ โดยเฉพาะตอนนอนหลับที่ร่างกายขับเสมหะได้ไม่ดี ทำให้ตอนตื่นนอนพบว่ามีเสมหะเหนียวข้นอยู่ในลำคอ

คำแนะนำจากแพทย์
หากมีเสมหะหลังตื่นนอน ควรดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อละลายเสมหะ แต่ถ้ายังมีเสมหะมากนานหลายวัน ควรพบแพทย์หู คอ จมูก เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

ที่มา : รศ. นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
https://bit.ly/3JvI1vd


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท