Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

14-05-2022 15:09

คุณพ่อ คุณแม่ทุกคนล้วนอยากปลูกฝังให้ลูกรักการอ่าน เพื่อให้ลูกได้เปิดโลกทัศน์ สร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ อีกทั้งยังฝึกการทำงานของสมอง ฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย แต่จะทำอย่างไรให้ลูกของเราอยากหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านกันล่ะ วันนี้เรามีวิธีมาแนะนำ

ภาพประกอบเคส

คุณพ่อ คุณแม่ทุกคนล้วนอยากปลูกฝังให้ลูกรักการอ่าน เพื่อให้ลูกได้เปิดโลกทัศน์ สร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ อีกทั้งยังฝึกการทำงานของสมอง ฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย แต่จะทำอย่างไรให้ลูกของเราอยากหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านกันล่ะ วันนี้เรามีวิธีมาแนะนำ

เทคนิคช่วยให้เด็กรักการอ่าน

  1. อ่านให้ลูกเห็นเป็นประจำ พ่อแม่ควรทำเป็นตัวอย่าง เมื่อเด็กเห็นว่าพ่อแม่ทำอะไรเขาก็จะทำตาม

  2. เล่านิทานให้ลูกฟัง ถึงแม้ว่าลูกคุณจะยังเล็กเป็นเด็กทารกยังฟังไม่รู้เรื่อง จริง ๆ แล้ว พ่อแม่สามารถอ่านนิทานให้ลูกฟังได้ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องเลย เล่านิทานให้ลูกฟัง ถึงแม้ว่าลูกคุณจะโตแล้วอ่านหนังสือได้เองแล้ว การอ่านให้ลูกฟังเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูก และทำให้ลูกเห็นว่าเราเป็นครอบครัวที่รักการอ่าน

  3. อ่านเรื่องเดิมหลายรอบ ไม่ว่าคุณจะอ่านเรื่องเดิมให้ลูกฟังมาเป็น 10 ครั้งแล้ว ถ้าลูกยังอยากฟังเรื่องเดิมอยู่ก็อ่านเรื่องเดิมนั่นแหละ เมื่อเด็กมีความต้องการให้คุณหยิบหนังสือมาอ่าน คุณต้องอย่าปิดกั้นความต้องการนั้น

  4. เวลาอ่านให้ลูกฟัง อ่านให้มีจังหวะ และได้อารมณ์ของเรื่อง ให้ลูกได้เอาใจเข้าไปอยู่ในนิทานเรื่องนั้น เพื่อให้เขาสนุกกับหนังสือ

  5. สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หนังสือที่ใช้คำคล้องจองจะช่วยให้เด็กจำคำศัพท์ได้มากขึ้น

  6. เวลาเห็นลูกนั่งอ่านหนังสือเงียบ ๆ ให้คุณเข้ามานั่งใกล้ ๆ และอ่านหนังสือของคุณไปข้าง ๆ

  7. ชมลูกเมื่อเห็นลูกมีความพยายามที่จะอ่านหนังสือ เมื่ออ่านออกเสียง หรือเมื่ออ่านจบเล่ม

  8. ทำที่วางหนังสือให้เป็นสัดส่วนที่เป็นของลูกและสอนให้ลูกเปิดใช้หนังสืออย่างถนอม

  9. ทำให้ในบ้านมีหนังสือหลากหลายประเภท

  10. พูดคุยเรื่องหนังสือกับลูก ให้ลูกเล่าให้ฟังว่าเรื่องที่อ่านสนุกยังไง

ที่มา : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
https://bit.ly/3L6qyex


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท