Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เทคนิคจูงใจให้ลูกแปรงฟัน


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

14-05-2022 14:52

โรคฟันผุ ปัญหาสุขภาพช่องปากสำคัญของเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการกินอาหารหวาน และขาดพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากที่ถูกต้อง

ภาพประกอบเคส

โรคฟันผุ ปัญหาสุขภาพช่องปากสำคัญของเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการกินอาหารหวาน และขาดพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากที่ถูกต้อง ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงเป็นบุคคลสำคัญในการฝึกลูกน้อยแปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 ได้แก่ 1. แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเช้าและก่อนนอน 2. แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที 3. ไม่กินอาหารหรือเครื่องดื่มหลังแปรงฟันนาน 2 ชั่วโมง

ซึ่งควรฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ว่าการแปรงฟันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน

เทคนิคจูงใจให้เด็กแปรงฟันเป็นประจำ มีดังนี้

  1. ชวนลูกซื้อแปรงสีฟันด้วยกัน ให้ลูกเลือกแปรงสีฟันขนนุ่ม พร้อมลายการ์ตูนที่ลูกชื่นชอบ
  2. กำหนดเวลาการแปรงฟันที่ชัดเจน วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน
  3. เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์และมีรสชาติที่ลูกชอบ
  4. ฝึกให้ลูกบ้วนยาสีฟันเองหลังแปรงฟันเพื่อป้องกันการกลืนยาสีฟัน
  5. ทำช่วงเวลาแปรงฟันให้เป็นเวลาแห่งความสุข เช่น เปิดเพลงระหว่างแปรงฟัน เปิดคลิปวีดีโอเรื่องโปรดเพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกน้อย

ทั้งนี้การดูแลอนามัยช่องปากให้กับลูกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พ่อแม่ ผู้ปกครองควรฝึกแปรงฟันกับลูกแบบมีระยะห่าง แยกใช้อุปกรณ์การแปรงฟัน ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ แก้วน้ำบ้วนปากเฉพาะบุคคล ไม่ปะปนกัน แม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ทำความสะอาดอ่างบ้วนน้ำหลังแปรงฟันทุกครั้ง เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ ควรเลือกยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1,000 ppm ที่มีเครื่องหมายรับรองจาก อย. มีวันเดือนปีที่ผลิตไม่เกิน 3 ปี ซึ่งกรมอนามัยได้กำหนดปริมาณและวิธีใช้ที่เหมาะสม และปลอดภัยโดยเด็กอายุระหว่าง 0 – 3 ปี ให้บีบยาสีฟันแตะขนแปรงพอเปียก เด็กอายุ 3 – 6 ปี ให้บีบยาสีฟันขนาดเท่าความกว้างของแปรง และผู้ที่อายุมากกว่า 6 ปี ให้บีบยาสีฟันเท่าความยาวของแปรงที่ต้องระมัดระวังมากคือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักกลืนยาสีฟันโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องควบคุมดูแลการแปรงฟันให้เด็กและเก็บยาสีฟันให้พ้นจากมือเด็ก

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/375Yo41


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท