Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สัญญาณอันตราย เสี่ยงหูตึง


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

14-05-2022 13:55

หูตึง เป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะแค่ตัวของผู้ป่วยเท่านั้น แต่อาจส่งผลต่อคนรอบข้างด้วย เนื่องจากเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการรับเสียงแย่ลง ทำให้ในบางครั้งคนรอบข้างผู้ป่วยต้องตะโกนสื่อสารกันเป็นเวลานาน

ภาพประกอบเคส

หูตึง เป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะแค่ตัวของผู้ป่วยเท่านั้น แต่อาจส่งผลต่อคนรอบข้างด้วย เนื่องจากเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการรับเสียงแย่ลง ทำให้ในบางครั้งคนรอบข้างผู้ป่วยต้องตะโกนสื่อสารกันเป็นเวลานาน

หูตึง คือ ภาวะที่มีความสามารถในการได้ยินหรือการรับเสียงลดลง โดยมีสัญญาณที่บ่งบอกว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยงหูตึง ดังนี้

1.ได้ยินคนรอบข้างพูดงึมงำ

2.เข้าใจบทสนทนาลำบาก เมื่ออยู่ในที่ที่มีเสียงจอแจ

3.หูอื้อ หูดับเฉียบพลัน

4.คนรอบข้างต้องพูดเสียงดังขึ้นจึงจะได้ยิน

การป้องกันและดูแลไม่ให้หูตึง

1.หลีกเลี่ยงพื้นที่เสียงดัง ซึ่งเสียงที่ดังมากกว่า 85 เดซิเบล อาจเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน

2.ในขณะที่ใช้หูฟังไม่ควรเปิดเพลงที่ดังและนานเกินไป ควรเปิดเพลงในระดับที่พอได้ยินเสียงเท่านั้น

3.หลีกเลี่ยงการแคะหู เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดแก้วหูทะลุได้

4.หากมีปัญหาการได้ยินลดลง ควรมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา

ที่มา : ramachannel
https://bit.ly/37q1EI3


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท