Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ออกกำลังกายง่ายๆ ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

14-05-2022 13:29

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความสามารถในการทรงตัว อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุแต่ละคนมีความแตกต่างทางด้านร่างกาย ควรเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

ภาพประกอบเคส

การหกล้มในผู้สูงอายุเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง มีปัญหาการทรงตัว ปัญหาสายตา การกินยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้ง่วงซึม รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่เหมาะสม ล้วนเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการหกล้ม

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความสามารถในการทรงตัว อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุแต่ละคนมีความแตกต่างทางด้านร่างกาย ควรเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

การออกกำลังกายแบบง่ายๆ เพื่อป้องกันการหกล้ม สามารถปฏิบัติตามได้ดังนี้

  1. ท่าบริหารศีรษะ ยืนตรง มองไปข้างหน้า ค่อยๆ หันศีรษะไปทางขวาสุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นค่อยๆ หันศีรษะไปทางซ้ายสุด ทำซ้ำ 10 ครั้ง

  2. ท่าบริหารคอ ยืนตรงมองไปข้างหน้า เอาปลายนิ้วมือข้างที่ถนัดแตะบริเวณคาง ใช้มือค่อยๆ ดันให้ศีรษะหงายขึ้นช้าๆ จนสุด และกลับมามองตรง ทำซ้ำ 10 ครั้ง

  3. ท่ายืดหลัง ยืนตรงมองไปข้างหน้า กางเท้ากว้างเท่าช่วงไหล่ วางฝ่ามือไว้ตรงบั้นเอวด้านหลัง ค่อยๆ เอนตัวไปด้านหลังจนรู้สึกตึง จากนั้นกลับมาท่ายืนตรง ทำซ้ำ 10 ครั้ง

  4. ท่าบริหารลำตัว ยืนตรงมองไปข้างหน้า มือเท้าเอว บิดลำตัวช่วงบนไปด้านขวาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่บิดสะโพก จากนั้นบิดลำตัวช่วงบนไปด้านซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำซ้ำ 10 ครั้ง

ที่มา : เรียนรู้เข้าใจวัยสูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเจตกรุงเทพมหานคร
https://bit.ly/38exOGo


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท