Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อุดฟันแล้ว ผุซ้ำได้ หากไม่ดูแล


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

14-05-2022 12:40

การอุดฟัน คือ การบูรณะฟัน เพื่อให้ฟันที่ผุหรือเสียหายกลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มีรูปร่างลักษณะเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงฟันเดิม หรือได้ฟันที่รูปร่างดีกว่าเดิมพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอุดฟันไม่ได้ใช้เฉพาะกรณีฟันผุเท่านั้น สามารถทำได้ในกรณีฟันแตก ฟันบิ่น ฟันมีรอยสึก หรือหากมีอาการเสียวฟันขณะทานอาหาร ของหวาน หรือดื่มน้ำเย็น การอุดฟันสามารถช่วยได้แล้วแต่กรณี ซึ่งบางครั้งการอุดฟันเพื่อแก้ไขฟันเดิมให้สวยงามขึ้นและใช้บดเคี้ยวอาหารได้ด้วย

ภาพประกอบเคส

การอุดฟัน คือ การบูรณะฟัน เพื่อให้ฟันที่ผุหรือเสียหายกลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มีรูปร่างลักษณะเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงฟันเดิม หรือได้ฟันที่รูปร่างดีกว่าเดิมพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอุดฟันไม่ได้ใช้เฉพาะกรณีฟันผุเท่านั้น สามารถทำได้ในกรณีฟันแตก ฟันบิ่น ฟันมีรอยสึก หรือหากมีอาการเสียวฟันขณะทานอาหาร ของหวาน หรือดื่มน้ำเย็น การอุดฟันสามารถช่วยได้แล้วแต่กรณี ซึ่งบางครั้งการอุดฟันเพื่อแก้ไขฟันเดิมให้สวยงามขึ้นและใช้บดเคี้ยวอาหารได้ด้วย

ทันตแพทย์จะตรวจฟันหรือบริเวณที่จะอุดก่อน เพื่อดูความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้อุด ซึ่งวัสดุที่ใช้อุดฟันมี 2 ชนิด คือ
- อมัลกัม เป็นวัสดุสีเงินที่มักใช้อุดฟันกราม
- คอมโพสิต เป็นวัสดุสีคล้ายฟัน

ขั้นตอนของการเตรียมฟัน ทันตแพทย์จะทำการกรอตัดเนื้อฟันที่ผุออก หรือแต่งฟัน ให้มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมให้วัสดุยึดติดกับเนื้อฟันได้ดี ทั้งนี้การอุดฟันไม่ว่าจะใช้วัสดุชนิดใด จะมีรอยต่อระหว่างวัสดุกับผิวฟัน สามารถเกิดการสะสมของแบคทีเรียและเกิดรอยผุซ้ำได้อีก

ดังนั้นหลังจากอุดฟันควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หมั่นตรวจดูรอยอุดว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ มีรอยแตกบิ่น ใช้ไหมขัดฟันแล้วขาด หรือมีกลิ่นเหม็นบริเวณที่เคยอุดไปแล้ว ควรปรึกษาทันตแพทย์ เกี่ยวกับอาการดังกล่าว เพื่อทำการบูรณะต่อไป นอกจากนี้ควรแปรงฟันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง หรือแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ และใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน ตลอดจนควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3MoAKz2


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท