Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ฟันตาย อันตรายในช่องปาก


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

14-05-2022 12:22

ฟันตาย คือ ภาวะที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงในโพรงประสาทฟัน ทำให้เซลล์ต่างๆ ในฟันตายไป เป็นอีกหนึ่งภาวะที่อันตรายภายในช่องปาก แต่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินหรือไม่รู้จักมาก่อนกับภาวะนี้

ภาพประกอบเคส

ฟันตาย คือ ภาวะที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงในโพรงประสาทฟัน ทำให้เซลล์ต่างๆ ในฟันตายไป เป็นอีกหนึ่งภาวะที่อันตรายภายในช่องปาก แต่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินหรือไม่รู้จักมาก่อนกับภาวะนี้

สาเหตุของฟันตาย นั้นเกิดจากภาวะอันตรายใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เชื้อโรคเข้าไปถึงโพรงประสาทฟัน จนทำให้โพรงประสาทฟันติดเชื้ออักเสบและตายในที่สุด (ฟันผุ ฟันสึก ฟันร้าว ฟันแตก โรคปริทันต์ขั้นรุนแรง)

อาการที่สังเกตได้
1.ฟันเปลี่ยนสีคล้ำขึ้น
2.มีตุ่มหนองที่เหงือก เหงือกบวม หรือกดเจ็บบริเวณปลายรากฟัน
3.มีอาการเคี้ยวเจ็บ หรือกัดเจ็บ ซึ่งเกิดจากอาการอักเสบรอบปลายรากฟัน
4.เคยมีอาการเสียวฟันมากๆ เมื่อมีสิ่งกระตุ้น (ทานน้ำร้อน น้ำเย็น) แต่อยู่ ๆ ก็ไม่รู้สึก

การป้องกัน
1.ตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน
2.แปรงฟันให้สะอาดร่วมกับใช้ไหมขัดฟัน
3.หลีกเลี่ยงการรับประทานของแข็ง ลดโอกาสการเกิดฟันร้าว
4.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นกรด (อาหารรสเปรี้ยว น้ำอัดลม)

การรักษา
1.รักษารากฟัน
2.ถอนฟัน กรณีที่ฟันซี่นั้นไม่สามารถบูรณะได้ หรือผู้ป่วยไม่ประสงค์ที่จะเก็บฟันไว้

อันตรายหากไม่ได้รับการรักษา
1.ฟันตายที่ไม่ได้รับการรักษา (กรณีจากฟันผุ จะผุกร่อนไปเรื่อยๆ เกิดการติดเชื้อ ปวด บวม)
2.มีการละลายของกระดูกปลายรากฟัน

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข https://bit.ly/3L3A2H2
: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
https://bit.ly/3jO9LRo


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท