Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ลดความเครียดด้วยการดูแลใจให้มีสุขรายวัน


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

14-05-2022 11:54

วัยทำงาน เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดความเครียดสูง ทั้งจากการทำงาน ครอบครัว เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นต้นตอสำคัญทำให้เกิดการเจ็บป่วยโรคทางกาย เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และปัญหาติดสุรา ใช้สารเสพติด การใช้ความรุนแรงในครอบครัว

ภาพประกอบเคส

วัยทำงาน เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดความเครียดสูง ทั้งจากการทำงาน ครอบครัว เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นต้นตอสำคัญทำให้เกิดการเจ็บป่วยโรคทางกาย เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และปัญหาติดสุรา ใช้สารเสพติด การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น

การส่งเสริมให้วัยทำงานมีความสุขทั้งการทำงานและชีวิตครอบครัว ควรมีการดูแลให้ครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย ใจ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลการศึกษาพบว่า การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จะช่วยส่งเสริมให้วัยแรงงานมีความสุข นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าคนทำงานที่ไม่มีความสุขถึงร้อยละ 20

สร้างความสุขง่ายๆ รายวันให้แก่ตนเองในการทำงานง่ายๆ 10 วิธี ดังนี้

  1. ทบทวนถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ชื่นชมข้อดีของตนเองและผู้อื่น พร้อมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุข
  2. มีอารมณ์ขันและส่งยิ้มให้กันอยู่เสมอ
  3. กล่าวคำขอบคุณให้เป็นนิสัย และขอโทษเมื่อทำผิด
  4. ตั้งเป้าหมายถึงสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข และลงมือทำให้สำเร็จ
  5. หยุดคิดเล็กคิดน้อย ยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น
  6. จัดสรรเวลาให้สมดุล ตามหลัก 8-8-8 คือทำงาน 8 ชั่วโมง เวลาที่เหลืออีก 2 ส่วนคือการนอนหลับและให้เวลากับครอบครัว
  7. ใส่ใจสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน ช่วยคลายความเครียด นอนหลับดีขึ้น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุราและสารเสพติด
  8. ออฟไลน์ออกจากโลกโซเชียล แล้วหันมาพูดคุย ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนใกล้ชิดและคนรอบข้างบ้าง
  9. ทำงานอดิเรกที่ชอบหรือทดลองทำอะไรใหม่ๆ
  10. ยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี

ที่มา : สถาบันราชานุกูล
https://bit.ly/3KcHtM0


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท