Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

9 วิธีดูแลเด็กโดยใช้พลังงานบวก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

12-05-2022 19:46

หัวใจสำคัญของการเลี้ยงดูลูกด้วยพลังงานบวก คือ การใช้ความรัก ความไว้วางใจ การให้โอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ หากคุณพ่อ คุณแม่ ลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละบ้าน อาจเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัว

ภาพประกอบเคส

หัวใจสำคัญของการเลี้ยงดูลูกด้วยพลังงานบวก คือ การใช้ความรัก ความไว้วางใจ การให้โอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ หากคุณพ่อ คุณแม่ ลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละบ้าน อาจเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัว

หัวใจสำคัญ 9 ข้อในการดูแลเด็ก มีดังนี้

1.เอาใจเด็กมาใส่ใจเรา ค้นหาสาเหตุที่ทำให้ลูกงอแงให้เจอ
2.แสดงอาการตอบสนอง เพื่อให้เด็กรับรู้ว่าเรากำลังสนใจความรู้สึกของเด็ก
3.ยอมรับว่าอารมณ์หงุดหงิด และการทำพลาดเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูก
4.รับรู้และชื่นชมในความสามารถของงลูก หรือเมื่อลูกทำสิ่งที่ดี
5.ตั้งกฎ กติกา ให้สอดคล้องกับวัยของลูก และต้องทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอ
6.หาจุดสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตของการเป็นพ่อ เป็นแม่
7.ใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างสายรักและคามผูกพันต่อกัน
8.เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง และหมั่นตรวจสอบความรู้สึก อย่าเอาอารมณ์ไปลงกับเด็ก
9.ขอความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้า หงุดหงิด และหาความรู้ตลอดเวลาในการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี

ที่มา : สถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข
https://bit.ly/38BJwv0


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท