Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เลี้ยงลูกสาวอย่างไร ให้ปลอดภัยจากสังคม


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

12-05-2022 19:32

สังคมปัจจุบันล้วนมีอันตรายอยู่รอบตัว สังเกตได้จากสื่อต่างๆ ที่มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง จึงอาจเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อ แม่ ต่างกังวลถึงความปลอดภัยของลูกมิใช่น้อย โดยเฉพาะถ้ามีลูกสาวแล้วจะเลี้ยงลูกสาวอย่างไรจึงจะรอดปลอดภัยในสังคมทุกวันนี้

ภาพประกอบเคส

สังคมปัจจุบันล้วนมีอันตรายอยู่รอบตัว สังเกตได้จากสื่อต่างๆ ที่มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง จึงอาจเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อ แม่ ต่างกังวลถึงความปลอดภัยของลูกมิใช่น้อย โดยเฉพาะถ้ามีลูกสาวแล้วจะเลี้ยงลูกสาวอย่างไรจึงจะรอดปลอดภัยในสังคมทุกวันนี้

คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องติดหนาม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ให้ลูกสาวรู้เท่าทัน และใช้สติรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างให้เป็น โดยมีวิธีเลี้ยงลูกสาวให้ปลอดภัยจากภัยสังคม ดังนี้

1.สอนให้ลูกรักตัวเอง การสัมผัสโอบกอดลูกเป็นการแสดงความรักความใส่ใจได้มากที่สุด เมื่อลูกร้องไห้พ่อแม่ควรเข้าไปอุ้ม เข้าไปปลอบ หากเด็กไม่เคยถูกอุ้ม เด็กจะเข้าใจว่าตัวเองไม่มีค่า ความรักความต้องการของเด็กไม่ถูกเติมเต็มจากในครอบครัว เมื่อโตขึ้นเด็กจะความรัก การยอมรับจากนอกบ้าน แต่หากเด็กได้รับการเติมเต็มความรักจากพ่อแม่ เขาจะเห็นคุณค่า รู้จักแบ่งปันความรักไปสู่ผู้อื่น และรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น ไม่ใช่เพื่อต้องให้เพื่อนยอมรับจนยอมทำในสิ่งที่ผิด

2.พูดคุยด้วยเหตุผล สอนให้ดูตัวอย่างที่ควรและไม่ควรทำตาม คุณพ่อคุณแม่สามารถชวนลูกพูดคุย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวต่างๆ เรื่องการถูกหลอก ถูกโกง ถูกทำร้าย หรือเรื่องราวที่เขาได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏในข่าว ชี้ให้ดูเป็นตัวอย่างและคอยให้คำแนะนำ หนทางการแก้ปัญหา และมีสติใช้ไหวพริบเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขันต่างๆ ให้เร็วที่สุด

3.ให้ลูกฝึกทักษะการป้องกันตัว การฝึกทักษะการป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็น มวยไทย ยูโด เทควันโด หรืออาคิโด นอกจากจะช่วยให้ลูกได้ออกกำลังกายแล้ว ยังช่วยให้ร่างกายเด็กได้จดจำการเคลื่อนไหวและมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อภัยอันตรายที่มาถึงตัวได้ดี แต่ควรสอนลูกด้วยว่าการใช้ความรุนแรงไม่อาจแก้ปัญหาได้ทุกครั้ง ทางที่ดีควรรีบหาโอกาสหนีออกมาจากสถานการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดแล้วขอความช่วยเหลือจากคนอื่น หรือไปแจ้งครู อาจารย์ พ่อแม่ หรือตำรวจจะดีที่สุด

4.เป็นที่ปรึกษาให้ลูก คุณพ่อ คุณแม่ ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูก คอยถามไถ่ถึงปัญหา หรือการใช้ชีวิตของลูก เมื่อรู้สึกว่าลูกมีความกังวลใจ ควรชวนลูกพูดคุยและสอบถาม เพื่อให้ลูกได้ปรึกษาและระบายเรื่องที่เขาไม่สบายใจ อย่าใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสิน ควรใช้เหตุผลในการพูดคุย เมื่อลูกทำผิดก็ต้องลงโทษ ด้วยเหตุผล ให้ลูกได้เข้าใจถึงสาเหตุของการถูกลงโทษ

ที่มา : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
https://bit.ly/3OaSjEq


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท