Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ติดเชื้อแล้ว ติดเชื้อซ้ำ รับวัคซีนได้ตอนไหน?


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

06-05-2022 07:52

“ติดเชื้อไม่น่ากลัวหรอก ร่างกายจะได้มีภูมิคุ้มกัน” นี่คือความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาผ่านข่าวสารบนโลกออนไลน์ แล้วแต่ว่าใครจะได้ข้อมูลมาจากแหล่งไหน แต่รู้หรือไม่ว่า ในปัจจุบัน มีรายงานว่า การติดเชื้อซ้ำสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับเชื้อสายพันธุ์ “โอมิครอน” ที่มีอัตราการติดเชื้อซ้ำสูงกว่าสายพันธุ์เดลต้า 3-6 เท่า ทั้งนี้ เพราะเชื้อที่มีการระบาดมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปจากเชื้อเดิม เช่น สายพันธุ์ย่อยอย่าง BA.1 BA.2 BA.2.2 สายพันธุ์ลูกผสม XE และ XJ ซึ่งโดยทั่วไปอาการไม่ต่างกันมากนัก และติดเชื้อซ้ำได้ภายใน 1-2 เดือนแรกหลังจากได้รับเชื้อ

ภาพประกอบเคส

“ติดเชื้อไม่น่ากลัวหรอก ร่างกายจะได้มีภูมิคุ้มกัน” นี่คือความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาผ่านข่าวสารบนโลกออนไลน์ แล้วแต่ว่าใครจะได้ข้อมูลมาจากแหล่งไหน แต่รู้หรือไม่ว่า ในปัจจุบัน มีรายงานว่า การติดเชื้อซ้ำสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับเชื้อสายพันธุ์ “โอมิครอน” ที่มีอัตราการติดเชื้อซ้ำสูงกว่าสายพันธุ์เดลต้า 3-6 เท่า ทั้งนี้ เพราะเชื้อที่มีการระบาดมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปจากเชื้อเดิม เช่น สายพันธุ์ย่อยอย่าง BA.1 BA.2 BA.2.2 สายพันธุ์ลูกผสม XE และ XJ ซึ่งโดยทั่วไปอาการไม่ต่างกันมากนัก และติดเชื้อซ้ำได้ภายใน 1-2 เดือนแรกหลังจากได้รับเชื้อ

แต่คำถามสำคัญที่ตามมาหลังจากผู้ป่วยหายจากการติดเชื้อแล้ว คือ เมื่อเขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้ว จะสามารถไปรับวัคซีนได้ตอนไหน เพราะคำแนะนำจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ คือ ผู้ป่วยที่เคยได้รับเชื้อ ควรรับวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากพ้นระยะเวลา 3 เดือนไปแล้ว ซึ่งขัดกับข้อมูลการติดเชื้อซ้ำที่เกิดขึ้นว่า มีความเป็นไปได้ในระยะสั้นกว่าช่วงเวลา 3 เดือน ที่ข้อมูลทางการแพทย์ระบุไว้

ทั้งนี้ เพราะการติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว ร่างกายจะยังมีภูมิต้านทานอยู่ และจะค่อยๆ ลดลง ซึ่งทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น การที่ผู้ป่วยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนชนิด mRNA จะช่วยเพิ่มระดับภูมิต้านทานสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน

เมื่อพิจารณาตามข้อมูลข้างต้น คำกล่าวที่ว่าติดเชื้อแล้ว จะมีภูมิคุ้มกัน ไม่ต้องกลัวการติดเชื้อ คงเป็นข้อความที่ใช้ไม่ได้เสมอไป ในสถานการณ์ที่เชื้อโควิดมีการกลายพันธุ์ในหลายรูปแบบ ผู้ที่ติดเชื้อและรักษาตัวจนหายดีแล้ว ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ำ และเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามลำดับการรับวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

สำหรับคำแนะนำสำหรับเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเมื่อครบระยะกักตัวแล้ว มีดังนี้
1.สำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน แนะนำให้รับวัคซีนเข็มแรก หลังจากครบระยะกักตัวแล้วได้เลย และรับวัคซีนให้ครบโดส ต่อด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
2.สำหรับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มมาแล้ว ระยะเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ เมื่อพ้นระยะกักตัว และครบระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันที่พบเชื้อ

อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นของผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ไว้ ดังนี้
1.หากเคยติดโควิดแล้วมีอาการ เช่น อยู่ใน Hospitel กักตัวที่บ้าน (Home isolation) หลังพ้นระยะกักตัวแล้ว ควรฉีดวัคซีน 1 เข็ม โดยจะเลือกวัคซีน AstraZeneca หรือ วัคซีน mRNA ก็ได้
2.ถ้าไม่เคยติดโควิด หรือไม่แน่ใจ เพราะไม่มีอาการ ควรไปฉีดวัคซีน 2 เข็ม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย โดยไม่จำเป็นต้องไปเจาะเลือดเพื่อตรวจภูมิ และไม่ต้องกังวลว่าภูมิสูงเกินไปจะทำให้เกิดปัญหากับร่างกาย


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท