Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโควิด


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

12-04-2022 15:15

แม้ประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้วกว่า 130 ล้านเข็ม แต่ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นตามกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้

ภาพประกอบเคส

แม้ประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้วกว่า 130 ล้านเข็ม แต่ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นตามกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีลูกหลานเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด เรามาเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ 2565 กันเถอะค่ะ

เตรียมความพร้อมก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์

 • ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ในผู้สูงอายุกลุ่ม 608
 • ตรวจเช็คตนเอง/ตรวจ ATK ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หากมีความเสี่ยงให้งดเดินทาง
 • ผู้จัดงานต้องขออนุญาตก่อนจัดงาน และกำหนดให้มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด
 • ผู้จัดงาน ลงทะเบียน TSC2+ และ COVID Free Setting
 • ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง

ระหว่างเทศกาลสงกรานต์

 • จัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การแสดงทางวัฒนาธรรม และขบวนแห่ต่างๆ ต้องไม่สัมผัสกันโดยตรง
 • กำหนดช่องทางเข้า-ออก จุดคัดกรอง
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง
 • ห้ามปาร์ตี้โฟม ห้ามประแป้ง ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กิจกรรมระหว่างครอบครัว

 • จัดกิจกรรม เช่น รดน้ำดำหัว ในที่โล่งแจ้ง สามารถระบายอากาศได้ดี
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่าง
 • ผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีนให้ครบ
 • ควรงดทานอาหารร่วมกันภายในครอบครัวเป็นเวลานาน

หลังสงกรานต์

 • สังเกตอาการตัวเอง 7 วัน
 • งดพบปะผู้คน
 • ตรวจ ATK เมื่อมีอาการน่าสงสัย
 • WFH ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมีเกราะป้องกันจากโรคโควิด 19 สำหรับลูกหลานที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ขอให้ Self Clean Up ตัวเองให้ปลอดจากเชื้อโควิด 19 ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเดินทาง โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มกินเลี้ยงสังสรรค์ พบปะผู้คนจำนวนมาก การเข้าไปยังสถานที่แออัดต่างๆ และตรวจ ATK คัดกรองตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงนำเชื้อกลับไปแพร่ให้ผู้สูงอายุที่บ้าน

ที่มา
(1) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 https://bit.ly/3ICJzDf
(2) กรมควบคุมโรค https://bit.ly/385brTU
(3) โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ https://bit.ly/3qFAMKl


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท