Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ดูแลดวงตาจากฝุ่นพิษ PM2.5


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

12-04-2022 13:55

จากสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 ได้กลับมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพและดวงตาของประชาชนอีกครั้ง ทำเอาหลายคนกังวลใจในสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคและฝุ่นพิษที่เป็นอันตราย และเป็นภัยใกล้ตัวต่อร่างกายที่ไม่ควรมองข้าม

ภาพประกอบเคส

จากสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 ได้กลับมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพและดวงตาของประชาชนอีกครั้ง ทำเอาหลายคนกังวลใจในสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคและฝุ่นพิษที่เป็นอันตราย และเป็นภัยใกล้ตัวต่อร่างกายที่ไม่ควรมองข้าม

ฝุ่นละอองหรือฝุ่นพิษ PM2.5 เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังให้มาก เพราะอาจเกิดอาการระคายเคืองหรือแสบคันตาได้ เนื่องจากฝุ่นดังกล่าวที่ลอยอยู่ในอากาศมีอนุภาคเล็กมากกว่า 2.5 ไมครอน จนเราไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จึงสามารถเข้าสู่ร่างกายและดวงตาได้มากกว่าฝุ่นขนาดใหญ่หลายเท่า ซึ่งมีความอันตรายต่อสุขภาพดวงตาเป็นอย่างมาก

การป้องกัน

นอกจากการสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ควรสวมแว่นกันลม หรือแว่นกันแดดที่สามารถปกป้องดวงตาจากการสัมผัสฝุ่นโดยตรง รวมไปถึงการหยอดน้ำตาเทียมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นดวงตาและชำระล้างฝุ่น ลดการระคายเคืองตาและลดโอกาสการแพ้เยื่อบุตาจากฝุ่นละออง PM2.5

ส่วนผู้ที่มีอาการระคายเคืองตาหรือตาแดงช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาเพราะอาจทำให้ดวงตายิ่งอักเสบติดเชื้อได้ โดยหากเกิดอาการดังกล่าว ควรรีบเข้าพบจักษุแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุและรักษาให้ถูกต้องทันที

วิธีการดูแลทั้งร่างกายและสุขภาพดวงตา

  • ขณะเดิน หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นชนิด N95 หรือสวมใส่หน้ากากธรรมดาซ้อนกันหลายชั้น
  • ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ควรสวมใส่แว่นตากันลมกันฝุ่นตลอดการขับขี่
  • กรณีขับรถเดินทางไกล อาจมีอาการตาล้าจากทัศนวิสัยการมองที่ไม่ดี เนื่องจากมีหมอกควัน ควรพักสายตาหรือผ่อนคลายเพื่อลดอาการตาล้า
  • ดื่มน้ำมากๆ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในร่างกาย ทั้งยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นภายในโพรงจมูกและทางเดินหายใจ

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์
https://bit.ly/3qEUeqW


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท