Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

จัดอาหารกล่องอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

12-04-2022 09:36

จากสถานการณ์โควิด -19 ยังคงพบผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มสูงอยู่ในขณะนี้ หลายคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเลี่ยงการติดและแพร่เชื้อโควิด-19 ด้วยการสั่งอาหารกล่องมากินที่บ้านกันมากขึ้น ซึ่งร้านอาหารหรือผู้ประกอบการที่จัดทำอาหารกล่องควรผ่านการรับรองหรือการประเมินจากหน่วยงานราชการ เช่น Clean Food Good Taste หรือ COVID Free Setting

ภาพประกอบเคส

จากสถานการณ์โควิด -19 ยังคงพบผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มสูงอยู่ในขณะนี้ หลายคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเลี่ยงการติดและแพร่เชื้อโควิด-19 ด้วยการสั่งอาหารกล่องมากินที่บ้านกันมากขึ้น ซึ่งร้านอาหารหรือผู้ประกอบการที่จัดทำอาหารกล่องควรผ่านการรับรองหรือการประเมินจากหน่วยงานราชการ เช่น Clean Food Good Taste หรือ COVID Free Setting และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อต้องหยุดทำงานทันที และตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้นด้วย ATK

สุขอนามัยของผู้ปรุง–ประกอบอาหาร

 • ต้องสวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม
 • สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา
 • หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำก่อนปฏิบัติงานสัมผัสอาหาร
 • ควรปรุงอาหารสุกใหม่ไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงเมนูอาหารที่บูดเสียง่าย เช่น ยำ แกงกะทิ
 • หากเป็นอาหารประเภททอด เช่น หมูทอด ควรลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผัก ผลไม้ เข้าไปด้วย
 • เมื่อถึงขั้นตอนแยกบรรจุควรแยกกับข้าวออกจากข้าวเพื่อลดระยะเวลาในการบูดเสียของอาหาร และใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้

สุขอนามัยในการขนส่งอาหาร

 • รถขนส่งอาหารต้องสะอาด
 • อาหารมีการปกปิดตลอดเวลาในขณะขนส่ง
 • ใช้เวลาการขนส่งไม่ควรเกิน 30 นาที
 • สำหรับผู้รับอาหารต้องจัดจุดรับอาหารให้ชัดเจน
 • จัดสถานที่สำหรับรับอาหารให้สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร โดยจัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร เช่น กล่อง หรือโต๊ะแบบพับได้
 • ยืนห่างจากพนักงานขนส่งอาหารอย่างน้อย 1 เมตร
 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลังการรับอาหารจากพนักงานขนส่งอาหารทันที
 • ควรเลือกวิธีการชำระค่าบริการโดยวิธี E-Payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดี เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินทอน
 • ก่อนกินอาหารให้ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำนานอย่างน้อย 20 วินาที
 • มีการเว้นระยะห่าง แยกสำรับการกินแบบไม่รวมกลุ่มทุกครั้ง

ที่มา : กรมอนามัย
https://bit.ly/3HM9kAx


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท