Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เมื่อลูกพูดคำหยาบ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-04-2022 19:15

เด็กเป็นวัยที่จดจำและเลียนแบบจากคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารพูดคุยกันที่มองว่าเป็นเรื่องปกติ อาจเป็นสาเหตุทำให้เด็กพูดจาหยาบคาย

ภาพประกอบเคส

เด็กเป็นวัยที่จดจำและเลียนแบบจากคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารพูดคุยกันที่มองว่าเป็นเรื่องปกติ อาจเป็นสาเหตุทำให้เด็กพูดจาหยาบคาย นอกจากนี้พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อต่างๆเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ พูดจาหยาบคายได้ การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดควรเริ่มแก้ไขจากพ่อแม่ หรือคนในครอบครัวก่อน เพราะเด็กเป็นวัยที่จดจำและเลียนแบบจากบุคคลใกล้ตัว พ่อแม่ควรบอกกล่าวตักเตือนถึงคำพูดและตั้งกฎกติกาขึ้นมา เพื่ออธิบายให้เด็กเข้าใจถึงความหมายและไม่ควรพูดจาแบบนี้อีก

วิธีแก้ไขเมื่อลูกพูดคำหยาบ

โดยพบว่าช่วงวัยอนุบาลและวัยประถมเป็นวัยที่แก้ปัญหาการพูดคำหยาบได้ง่ายที่สุด ดังนี้

  1. การพูดคุยกันในครอบครัวควรพูดด้วยคำสุภาพต่อหน้าและลับหลังเด็กอย่าลืมลงท้ายประโยคด้วยคำว่า ครับ/ค่ะทุกครั้ง
  2. ถ้าเด็กมีพฤติกรรมการพูดคำหยาบมาจากเพื่อนๆ ที่โรงเรียนหรือสื่อต่างๆ ควรอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าทำไมไม่ควรพูดคำหยาบ และข้อเสียของการพูดไม่สุภาพ
  3. ควรมีการตั้งกฎถ้าทำผิดกฎโดยลงโทษที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับความผิด การลงโทษควรให้เด็กเข้าใจว่า ถูกลงโทษมิใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่รักลูก แต่อยากให้เป็นคนดี เมื่อได้รับโทษต้องอธิบายเหตุผลเสมอ วิธีการลงโทษมีหลากหลายวิธี เช่น งดขนม งดการดูทีวี การให้ทำงานบ้านชดเชยความผิด แต่ไม่ควรลงโทษทางกายที่รุนแรงเพราะจะทำให้เด็กเป็นเด็กขี้ขลาดและกลายเป็นเด็กก้าวร้าวในที่สุด

ที่มา : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
https://bit.ly/36VJ1LC


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท